Byggprojektet överklagas igen

Mölnlycke

Mark- och miljödomstolen avslog i juni överklagandena av Wallenstams byggprojekt vid Mölnlycke fabriker.
Nu har några närboende överklagat vidare till mark- och miljööverdomstolen.

12 juli skulle detaljplanen vinna laga kraft. Innan dess hade dock några närboende återigen överklagat detalj­planen som ska göra det möjligt att bygga 600 nya bostäder i det gamla fabriksområdet.

Vill ha lägre hushöjd

Invändningarna mot detaljplanen gäller den här gången tre olika punkter. Dels vill de som överklagar att hushöjderna ska sänkas till fem våningar då de anser att byggnader med nio våningar inte smälter in i den omgivande naturen. Dels anser de att de äldre trähusen disponentvillan och strand­villan ska bevaras (detaljplanen tar inte ställning till om de ska rivas men ger inte heller något skydd mot rivning).

De har också synpunkter på planerna att bygga ett åtta meter högt parkeringshus i den sydöstra delen av planområdet i närheten av Arketjärnen.

Krävs prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen måste nu ta ställning till om den ska ge prövningstillstånd, vilket krävs för att överklagandet ska tas upp i den högre instansen. En jurist går då igenom alla handlingarna och föredrar ärendet muntligen för tre domare som sedan ska fatta beslut om prövningstillstånd ska ges.

Kan ge nya förseningar

Myndighetens målsättning är att ett besked om prövningstillstånd ska ges inom två månader.

Om myndigheten inte ger prövningstillstånd vinner detaljplanen laga kraft och Wallenstam kan dra igång byggprojektet.

Väljer domstolen i stället att ta upp överklaganden kan projektet försenas med ytterligare något år.