Det finns fler goda lösningar än SD:s

Debatt

Svar till SD Härryda, HP 27/6

SD gör i HP anspråk på att vara det enda parti som prioriterar dem som redan bor i kommunen och som vågar lyfta fram svar på obekväma frågor. Blockpartierna till höger och till vänster kommer säkert själva, liksom vi nu i KP, att bemöta påståendet om att tystnaden i viktiga frågor är total.

KP är ett helt lokalt och politiskt obundet parti, utan något styrande riksparti, och vi engagerar oss odelat i viktiga frågor som berör vardag och framtid för kommunens medborgare. Detta belyses i vår kritik av staden ”Södra Landvetter”, ett projekt som drivs av majoriteten och som gynnar inflyttande på de redan boendes bekostnad, genom att hårt binda upp kommunens resurser framöver. I motsats till alliansen och vänstern vill vi istället utveckla de tätorter vi redan har och göra de östra kommundelarna mer attraktiva med bättre service. Det gläder oss att fler delar den uppfattningen, inte bara SD.

Önskemålet om polis i kommunen delas av samtliga partier. Ordningsvakter och bevakningsföretag anlitas, eftersom lagen inte tillåter lokal polis. Från KP har vi föreslagit att man studerar den modell som med framgång provas i Holland, med av kommunen utsedda patrullerande ordningstjänstemän i samverkan med polisen.

När det gäller privata företags vinster i välfärden och skolan är vår uppfattning i KP den, att om kontraktskrivare och kontrollmyndigheter sköter sitt jobb, så görs inga övervinster utan bara en viss premiering av effektivitet och kvalitet i utförd service.

När det gäller böneutrop som så mycket annat, vill SD bara ha svar i svart eller vitt, vilket är väldigt svårt i komplicerade frågor. Vi anser det fel att regeringen fegt lämnat över ansvaret i en nationell fråga (liksom frågan om tiggeriet) till kommunerna. Om man beslutar tillåta böneutrop, så förutsätter vi att dessa skall ske på svenska och så att andra religioner inte kränks. Det är därför viktigt att veta vad innebörden av böneutropen är och inte bara se det som en bullerfråga.

För andra viktiga KP-förslag, som dem om att inrätta ett aktivt demenscentrum, rusta upp den gamla Boråsjärnvägen för fungerande pendeltrafik och utreda en överbryggning av motorvägen genom Landvetter, hänvisas till gjorda motioner och insändare, kommande annonser samt vårt partiprogram.

Lennart Björklund
Kommunpartiet