• Pressbild

Dockteater om pingis och demokrati

Hindås

Sagofen Isadora, eller Josefina Karlsson Vergara gästar biblioteket med sin föreställning Bara en liten pingisklubb. En liten föreställning som utforskar stora frågor med publikens medverkan.

Upprinnelsen till föreställningen var när Malmö kommun hade tema demokrati för barn i våras och Josefina Karlsson blev tillfrågad om hon hade en föreställning som tangerade ämnet.

Det hade hon inte men däre­mot kände hon sig manad att skriva ihop något på en tidigare idé som gränsade till ämnet.

Det ena ledde till det andra och hon utvecklade idén om en entusiastisk mamma som startar en pingis­klubb med sin son i ett bostadshus.

– Det handlar alltså om mamman Bodil som med sin son Bobo startar klubben. I början får alla vara med, men ganska snart uppstår det problem till följd av mammans olika regler. Vissa medlemmar blir utslängda, andra får inte vara med och till slut är det bara hon och sonen kvar, säger Josefina Karlsson.

Publiken delaktig

Det övergripande temat är alltså demokratifrågan, vem som får vara med och bestämma, på vilka villkor och på vilket sätt. För att lösa problemen med pingisklubbens trytande medlemsantal bjuder Josefina Karlsson Vergara, som själv spelar mamma Bodil, in publiken och barnen. De får vara kreativa och komma med förslag och idéer som kan förbättra för alla i klubben.

– Det är så roligt, jag var lite orolig att barnen skulle bli mindre spontanta när föräldrarna är med men det har varit precis tvärt om. Ibland är det massor av händer i luften och alla vill vara med och hjälpa till, det skiljer sig lite från gång till gång, säger Josefina Karlsson.

Bara en liten pingisklubb
Hindås bibliotek
3 september
17.00