Bild: JENNY FÖRANDER

Fortsatt bevattningsförbud trots regnet

Härryda kommun

Sommarens torka känns redan avlägsen, men vattennivåerna är fortfarande låga i Finnsjön där kommunen hämtar merparten av dricksvattnet.
Kommunen har därför gått ut med en påminnelse om att skärpt bevattningsförbud fortfarande gäller.

Det skärpta bevattningsförbudet gäller sedan 27 juli och innebär att kommuninvånarna endast får använda kommunalt vatten till matlagning, dryck och hygien. Vattennivån i Finnsjön sjönk tidigare med en centimeter om dagen. Efter den senaste tidens regn har vattnet slutat sjunka men nivån har inte heller höjts.

– Vi står på plus minus noll, säger Jessica Sténhoff som är verksamhetschef för Vatten och avfall på Härryda kommun.

När bevattningsförbudet infördes var det många kommuninvånare som hjälpte till och sänkte sin vattenförbrukning. Då sjönk förbrukningen med cirka 20 procent. Sedan dess har den legat på ungefär samma nivå.

– Jag är nästan rörd över alla som har hjälpt till och vill rikta ett stort tack till alla kunder. Alla har gjort sitt yttersta, kommit med spartips och hjälpt oss att hålla nere vattenförbrukningen, säger Jessica Sténhoff.

Skolstarten i förra veckan bidrog dock till att öka förbrukningen igen och Jessica Sténhoff poängterar att det fortfarande är torrt i marken.

– Vi väntar på mer regn. Tyvärr kan det dröja flera veckor eller till och med månader innan vi kan häva bevattningsförbudet, säger hon.

Kommunen har en vattendom att rätta sig efter och det finns en absolut gräns för hur lågt vattnet får vara i Finnsjön.

– Ju mer vi hjälps åt, desto bättre. Vi behöver ha en buffert kvar, det kan inträffa vattenläckor eller bränder som gör att det går åt mycket vatten. Hittills har vi inte brutit mot någon vattendom och vi gör allt för att inte bryta den. Om vattennivån hamnar under en viss gräns handlar det i princip om att stänga av vattnet, säger Jessica Sténhoff.

I förra veckan skickade kommunen brev till företag i kommunen för att påminna om att bevattningsförbudet fortfarande gäller. I brevet gavs exempel på saker som kommunalt vatten inte får användas till, som att tvätta bilar, fasader och tak.

På kommunens hemsida kan privatpersoner lämna in sina egna tips om hur de sparar på vatten och får då vara med i utlottningen av Härryda-paraplyer.

Där finns också svar på vanliga frågor om bevattningsförbudet. Bland annat är det många som har undrat över varför kommunen får vattna sina planteringar. Svaret är att vattnet tas direkt från Rådasjön och Västra Nedsjön. Sedan den 8 augusti vattnas kommunens planteringar inte alls då man räknar med att den senaste tidens regn ska räcka för att hålla växterna vid liv.

För att kunna tvätta Hulebäcksgymnasiets tak inför en ommålning har kommunen köpt vatten från Göteborg.

Jessica Sténhoff berättar att kommunen började köpa in vatten från Partille och Mölndal redan 2010 då kommunens egen vattenproduktion inte längre räckte för att täcka behovet. 2012 fattade kommunen beslut om att bygga ett nytt vattenverk i anslutning till Västra Nedsjön i Hindås.

– Det skulle stå klart 2019 men processen har dragit ut på tiden. Vi har väntat på en vattendom från mark- och miljödomstolen som kom 2017 och det är utifrån den vi jobbar nu. Det är långa processer och nu är driftsstarten planerad till 2022, säger Jessica Sténhoff.

När det nya vattenverket är i drift kommer det att ta över vattenförsörjningen till vissa delar av kommunen och därmed minska Finnsjöns distributionsområde.

– Då kommer vi att ha vatten så att vi kan försörja oss själva och med möjlighet till reservvatten från Mölndal och Partille. I de östra delarna kommer vi i framtiden att bygga ut ledningar från Rävlanda mot Bollebygd för att säkra reservvattenförsörjningen, säger Jessica Sténhoff.