Hedersrelaterat våld och förtryck – våga se och kunna handla

Debatt

Vi liberaler blundar inte för hedersrelaterat våld och förtryck! Det är inte acceptabelt och ska inte få fotfäste i vårt land och inte i Härryda. Redan år 2002 lyfte dåvarande Folkpartiet hederskulturen som ett problematiskt förtryck av kvinnor. Att bekämpa hederskulturer är en av vår tids största jämställdhetsfråga. Här finner vi stöd i svensk lag, i FN:s barnkonvention samt globala utvecklingsmål med mera.

Kärnan i hedersnormen är kontrollen av barn och ungas frihet och sexualitet. Här ingår även de påtvingade barnäktenskapen som idag sker såväl utanför som innanför Sveriges gränser samt könsstympning. Hedersförtryck fråntar barn och kvinnor rätten att leva i frihet i ett av världens mest jämställda länder.

Sverige är bra på att exportera feminism, det vill säga jämställdhet, ut i världen men inte till våra svenska förorter. Naturligtvis lever inte alla nyanlända i Sverige med hedersnormen. Även här i Härryda finner vi detta förtryck.
Skolan och socialtjänsten i Härryda kommun har en oerhört viktig roll genom att se och upptäcka de barn och ungdomar som lever inom hederskulturen. För dessa elever är skolan en skyddszon, en fristad mot hedersförtryck. Efter sommaruppehåll är det många barn/ungdomar i landet som inte dyker upp, deras skolbänkar står tomma. Dessa barn/ungdomar, oftast flickor, har troligtvis blivit bortförda ur landet och bortgifta mot sin vilja. Vi får inte dra oss ifrån att omhänderta, hjälpa, barn och unga som riskerar att föras ut ur Sverige.

En viktig utgångspunkt i Liberalerna i Härrydas partiprogram omfattar ”liberal feminism” och handlar om kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det liberala uppdraget går ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebär och bekämpa de attityder och föreställningar som ligger bakom. Vi liberaler ser det viktigt att koppla samman frågan om arbete till hederskulturen. Kvinnor som lär sig språket och som får ett arbete blir en förebild för sina barn och ser till att hederskulturen inte går i arv till nästa generation.
Utrikesfödda kvinnor är den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden. Alltför många deltar inte samhällsgemenskapen, vilket inte kan accepteras.

Liberalerna i Härryda fortsätter att driva på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet genom:
● Mer kunskap, mer resurser och mer verktyg för skolans personal och sociala sektorn.
● Ta fram en gemensam handlingsplan för hela Härryda kommun i samverkan.
● Barnperspektiv i fokus.
● Nej till barnäktenskap/tvångsäktenskap och könsstympning – utveckla rutiner för att anmäla/omhänderta och skydda barn/unga.

Ing-Marie Rydén Höök
Kommunfullmäktigekandidat
Liberalerna