• Bild: JENNY FÖRANDER
    LÅNGGRUNT. Den torra sommaren har orsakat vattenbrist på många håll. I Finnsjön, där Härryda kommun hämtar merparten av vattnet, sjunker vattennivån för närvarande med en knapp centimeter per dygn.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

”Ju mer vi sparar, desto längre räcker vattnet”

Härryda kommun

Det varma sommarvädret har lett till vattenbrist på många håll. I Härryda kommun råder bevattningsförbud sedan mitten av juli och kommunledningen har regelbundna krismöten för att hålla koll på utvecklingen.

– Vi har haft bevattningsförbud förut men under de elva år som jag har jobbat i kommunen har vattenbristen aldrig varit på den här nivån. Nu har vi en svårare situation, säger Anders Pettersson, tillförordnad kommundirektör.

16 juli infördes bevattningsförbud i kommunen. Vattennivåerna i huvudvattentäkten Finnsjön där kommunen hämtar merparten av vattnet har dock fortsatt att sjunka och fredagen 27 juli skärptes förbudet. Kommunen gick då ut med en vädjan till allmänheten om att minska sin vattenförbrukning.

– Det var väldigt positivt, vattenförbrukningen sjönk med 20 procent jämfört med veckan innan. Kommuninvånarna är verkligen engagerade och vi känner att vi har ett starkt stöd, säger Anders Pettersson.

Vattensituationen är dock fortsatt kritisk. Varje dygn sjunker vattennivån i Finnsjön med knappt en centimeter och det kommer att krävas mycket regn innan vattennivåerna har återhämtat sig. I stället verkar det torra vädret fortsätta.

Kommunen läger nu upp planer för vilka åtgärder som ska vidtas om vattenläget förvärras ytterligare. Redan i dag köper Härryda vatten från Partille och Mölndal och kommunen undersöker möjligheterna att köpa mer vatten utifrån.

I värsta fall kan det bli aktuellt med att införa vattenransonering.

– När vattnet når en viss nivå kan vi bli tvungna att införa ransonering. Ju mer vi sparar desto längre räcker vattnet, säger Anders Pettersson.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att vattna sin gräsmatta eller sina rabatter eller fylla sin pool. Det vattnet som används ska gå till matlagning och att sköta den personliga hygienen. Även där gäller det dock att vara sparsam och exempelvis inte låta vattnet rinna medan man skalar potatis, borstar tänderna eller tvålar in sig.

Andra tips för att spara på vattnet är att samla upp regnvatten, täta droppande kranar och fylla tvättmaskinen och diskmaskinen innan man kör den.

Även inom kommunens egen verksamhet sparas det på vatten. Bland annat har man stängt av luftkonditioneringen (som är vattendriven) i kommunhuset.

– Alla chefer har uppmanats att spara så mycket det går i sin verksamhet utan att det drabbar allmänheten, säger Anders Pettersson.

Av de kommuninvånare som har egna brunnar har flera drabbats av att brunnarna har blivit torrlagda. För att hjälpa dem kommer kommunen göra det möjligt att hämta vatten i dunkar på några platser.

– Vi planerar att få igång det nästa vecka, säger Anders Pettersson.

Djurägare som har behov av stora mängder vatten uppmanas dock att försöka köpa vatten utifrån.

Några djurägare har varit i kontakt med kommunen och påtalat problem med att få tag i foder till djuren. Då all kommunal mark redan är utarrenderad har dock kommunen ingen möjlighet att bidra med betesmark.

Det varma och torra vädret har även gjort att man har infört totalt grill- och eldningsförbud i stora delar av landet och så även i Härryda. SOS Alarm har rapporterat om ett antal mindre skogs- och gräsbränder i kommunen under sommaren, men hittills har Härryda varit förskonat från större bränder.