Om våndan att välja

KRÖNIKAN

Ja, nu är det dags att välja och det är svårt men viktigt. Tillvaron innehåller så oerhört många val varje dag. Vilken tandkräm, vilket försäkringsbolag, vilken elleverantör, cappuccino eller macchiato? Vissa val är inte så avgörande. Smakar kaffet inte gott så kan jag lämna det. Valde jag fel elleverantör så kan jag byta avtal.

Nu i september skall vi gå till kommunal-, landstings- och riksdagsval. Det är val som är bundna i fyra år och kommer att påverka väldigt mycket i mitt liv. När jag väljer försäkring kan jag titta på månadskostnaden men det är också viktigt att kontrollera vad jag kommer att få för ersättning om något skulle hända. Att sätta sig in i alla politiska partiers hela partiprogram kräver tid och engagemang om man som jag inte är så intresserad av politik.
Hur väljer man? Tidigare kunde man välja utifrån en politisk ideologi som i princip bestod av höger och vänster men gränserna mellan de olika partierna har suddats ut. Många som varit socialdemokrater har gått över till att bli sverigedemokrater.

Valpropagandan handlar inte om en grundläggande ideologisk inställning utan om specifika frågor som invandring och skola. Den som har de bästa slagorden vinner – oavsett hur man löser resten av det komplicerade samhällspusslet. Jag behöver något mer än enkla lösningar på aktuella problem. Jag behöver långsiktigt tänkande där inställningen till människan som samhällsmedborgare lyfts fram. Vilka grundläggande värderingar skall prägla de närmaste fyra åren?

Jag vill känna tryggheten i att veta vilken inställning det parti jag lägger min röst på idag har till alla de oväntade problem och beslut som kommer att behöva fattas i framtiden. Att beslutsfattarna inte blir tagna på sängen och fattar beslut som de sedan gör en helomvändning till. Det går inte att sia om framtiden men en genomtänkt inställning till samhällets funktion och ansvar gentemot sina medborgare gör det lättare att fatta mogna, långsiktigt fungerade beslut. Varje gång det är val känner jag samma förvirring och det hjälper egentligen inte att lyssna på partiledardebatter eftersom de många gånger bara handlar om att motståndaren har fel.

Det är viktigt att gå och rösta i september, vi lever i en demokrati som ger oss frihet att ha åsikter och påverka. Jag vill ta tillvara förmånen att kunna rösta i fria val men det är svårt att veta vad som är rätt. Jag har inte bestämt mig än men det börjar bli dags att ta beslut.

  • Gunnel Eckerstein