Bild: ARON MIKAEL SIK
GÅR TILL VAL. Leif Persson, Marita Ottertun och Staffan Brodén kandiderar till kommunfullmäktige som representanter för Medborgerlig samling. Motstånden mot Landvetter Södra är en av deras viktigaste frågor.

Politiska vildar går till val för Medborgerlig samling

Allmänt

Tre politiska vildar i Hindås gör gemensam sak och kandiderar till kommunfullmäktige för Medborgerlig samling. De har skrivit ett lokalt valmanifest och vill bryta upp med den rådande blockpolitiken.
– Vi behöver ett nytt sätt att tänka kring sakfrågorna i kommunen, säger partiets andranamn, Marita Ottertun.

Medborgerlig samlings förstanamn, Staffan Brodén, har ett förflutet i Folkpartiet men har under den senaste mandatperioden suttit som ersättare för Kommunpartiet i kommunfullmäktige.

Leif Persson, har också varit engagerad i dåvarande Folkpartiet sedan femtiotalet. Han avbröt samarbetet med lokalavdelningen för partiet 2010 och blev politisk vilde. 2014 valdes han in i KF för Kommunpartiet men lämnade partiet och blev återigen politisk vilde. Han är nu oberoende ersättare i kommunstyrelsen.

Marita Ottertun har varit engagerad i Vänsterpartiet och är medlem i Fi, men hon betonar vikten av att lägga den ideologiska hemvisten åt sidan när det kommer till kommunalpolitik och ägna sig åt de lokala frågorna.

– Jag är feminist men anser också att det måste bli mer ordning och reda i skolan. Jag har inga problem att plocka från olika partier och ideologier, utan ser det som en nödvändighet när det gäller att få saker gjort på lokal nivå, säger hon.

De tre kandidaterna vill att Hindås ska få ett fungerande centrum igen.

– När jag flyttade hit på 70-talet fanns det bank, postkontor, tandläkare, fiskaffär och så vidare. Nu måste man åka till Bollebygd för att besöka tandläkare, säger Staffan Brodén.

Kandidaterna samlas nu under gemensam flagg i Medborgerlig samling med en rad lokala frågor. De har författat ett valmanifest inför det stundande kommunalvalet och den största och kanske tydligaste punkten i programmet är motståndet till Landvetter södra, vilket man menar är ett kostsamt skrytbygge som kommer att drabba invånarna under lång tid.

– Det finns cirka 13 500 bostäder i hela kommunen, och nu ska man alltså bygga 10 000 bostäder i Landvetter södra, det är nästan som att bygga en helt ny kommun, tänk vad det kommer att kosta i termer av vägar, vatten och avlopp, säger Staffan Brodén.

Vad ska man göra i stället?

– Bygg ut de östra orterna i kommunen. Hindås och Rävlanda, det är så fint här ute nära skogen, min dotter vill gärna bo kvar här men hon tvingas flytta till Göteborg för det finns inga bostäder här, säger Marita Ottertun.

Partiet vill satsa på samhällsutvecklingen i Hindås och ser gärna att idrottsplatsen vid Fagervallen blir ett fullskaligt sportcenter med boulebanor, tennisplaner, utegym och skatepark. Dessutom vill de ha tillbaka tandläkare i orten, privat eller Folktandvården spelar ingen roll. I dagsläget måste Hindåsborna ta sig till Bollebygd, och kommunikationerna är dåliga och dessutom är det utanför kommungränsen vilket innebär en högre resekostnad, menar partiet.

En annan viktig fråga är den åldrande befolkningen, inte minst i Hindås.

– Det finns många äldre som bor i hus, men som inte orkar eller kan sköta om boendet längre. De måste kunna flytta till ett bra äldreboende utan att tvingas lämna orten, säger Staffan Brodén.

Medborgerlig samling vill ha alla former av äldreboenden och ser gärna att kommunen inleder ett samarbete med Göteborg om byggandet av ett så kallat särskilt boende som redan finns på andra ställen, som Björkelid i Rävlanda, Bygården i Landvetter och Ekdalahemmet i Mölnlycke.

Utöver detta vill de att järnvägen står kvar och en utökad trafik både till Göteborg och Borås. Sammanfattningsvis säger sig Medborgerlig samling vilja föra in något nytt i kommunalpolitiken, sudda ut blockgränserna och driva en politik i sakfrågor som inte fastnar i ideologiska låsningar.

– Det viktigaste för oss är att vi inte är bundna av något block, det är vi ensamma om. Men vi kan tänka oss samarbeta med alla som vill vara med och driva de här frågorna, säger Leif Persson.

Däremot är partiet kritiskt till nuvarande kommunalråd, Per Vorberg (M). De menar att han kör över de mindre orterna till förmån för Mölnlycke och byggandet av Landvetter södra.

– Jag kan aldrig stötta Per Vorberg som kommunalråd, bland annat på grund av Råda Säteri, det var en skandal som är ojämförbar. Sedan sparkade han förra kommundirektören Karina Djurner på oklara grunder, så förtroendet är förbrukat anser vi, säger Staffan Brodén.