Bild: KATARINA ELIASSON

Rävlanda inför valet

Allmänt

För andra året i rad bjöd Rävlanda samhällsförening in kommunens politiker till debatt om Rävlandas framtid.
Här sammanfattar samhällsföreningen debatten.

Alla partier representerade i Härryda kommunfullmäktige bjöds till Rävlanda för att möta väljare och dela med sig av sin vision av Rävlanda att genomföra om man vinner valet.

Planfri korsning var en vision som delades av samtliga partier. Behovet av planfri korsning har förts fram i många år av Rävlandabor. Störningarna blir stora när järnvägsbommarna fastnar, eller när godstågen spärrar vägen.

Har fått gehör

Glädjande nog har politikerna börjat lyssna och en kommunal utredning pågår. En fråga från publiken tog upp hur de politiska partierna kan hindra den tunga genomfartstrafiken som belastar orten. En planfri korsning skulle kunna vara en del av lösningen men då skulle även kostnaden öka eftersom vägar behöver flyttas.

En annan vision med hög samstämmighet är att alla partier önskar hög service­grad och goda kommunikationer. För det krävs ett rimligt befolkningsunderlag som i sin tur kräver bostäder. Rävlanda växer men inte i den takt som skulle kunna vara möjligt. En anledning till det är att det saknas ­bostäder. För att råda bot på det behövs mer mark.

Ideologiska skillnader

Det var i markfrågan som de ideologiska skiljelinjerna blev tydligast mellan de politiska blocken. Social­demokraternas Mats Werner menar att kommunen ska köpa mark och släppa kraven på vinst så att alla kan ha råd att bygga. Moderaterna vill ge friheter åt privata initiativ och underlätta genom exempelvis byggherredrivna detaljplaner.

Kommentarer från den nöjda publiken gav uttryck för att merparten av partierna tycktes pålästa och hade tänkt tanken om att ha en vision för Rävlanda, även om det inte alltid framgick hur visionen ska uppnås. Frågan om planfri korsning hänger kvar, hur mycket vill partierna egentligen, i förhållande till prislappen.

Ljusa visioner

När de politiska partierna fritt fick måla sina bilder av vision om Rävlanda blev det lite olika bilder. KP tycker den östra delen av kommunen är den mest intressanta, där får man kämpa lite mer. Den västra delen växer av sig själv. C vill att Rävlanda ska vara ett samhälle där man lever, bor och trivs samtidigt som man tar hand om naturen. Hållbarhet ska vara en bärande tanke.

För S är Rävlanda ett samhälle där alla hälsar på varandra, även om trettio år. För det behövs bland annat att kommunen tar makten över bostadsproduktionen och utökar kommunikationerna.

M ser en framtida bild där man i ännu högre grad kan välja skola och en utveckling för Rävlanda att närma sig Bollebygd.

KD har en vision om ett levande samhälle med en offentlig service i toppklass och vill minska avståndet till Hällingsjö med bättre kommunikationer. V vill att Rävlanda ska ha kommunens bästa skola och man vill bygga fler mindre bostäder. MP vill ha en utvecklingsplan för Rävlanda som ska utformas av medborgarna tillsammans med kommunens förvaltning.

SD har en vision om Rävlanda som en trevlig by med karaktär som ska bevaras.

Stort intresse

Ett 70-tal personer kom för att lyssna och ställa frågor till mötet som hölls tisdagen 21 augusti. Alla partier var på plats utom Liberalerna som fått förhinder och Sportpartiet som av okänd anledning inte slöt upp. Moderator var Patrik Linder.

Rävlanda målas i ljusa färger av alla partier. Det är nu upp till varje väljare att fundera över vilken bild man vill se och vem som kan vara bäst skickad att hålla i penseln.