Silvertrådar för hopp och framtidstro – rösta mer mänskligt!

Debatt

Bränder. Värmebölja. Torka. Människor som flyr från sina hem, med knappt mer än kläderna på kroppen. Skövling av skog och mark. Torka som slår hårt mot djur och växter. Hetta som skördar liv.

Vi är vana vid den typen av nyheter. Men det brukar inte gälla Sverige. Nu brinner Sverige och vi fattar ingenting! Det är ju inte här katastrofen är. Här där vi är så vana vid lagomväder, lite regn, lite sol, ljumma kvällar och bad i havet. Lite typiskt svenskt.

Helt plötsligt flyr folk från sina hem! Hur gick det här till? När kommer regeringen att lösa problemet?

Sorry, folks! Regeringen kommer inte att kunna lösa problemet. Det måste vi alla göra tillsammans. Och precis som i Australien, Japan, Finland eller Spanien börjar folk hjälpas åt, brandmännen jobbar dygnet runt, vattenplanens piloter far i skytteltrafik med vatten, volontärer bjuder på kaffe, fixar sovplatser och ställer upp med bilskjuts, andra länder ger Sverige sitt stöd.

Det är fantastiskt. För vi människor har en väl utvecklad förmåga att hjälpas åt när det behövs.

En kvinna berättar att hon efter att ha fått lämna sitt hem nu förstår hur det känns att fly. En annan kvinna menar att hon visserligen fick flytta från sitt hem, men att hon ju ändå har det bra i jämförelse med människor på flykt i världen.

De här kvinnorna visar vad det är att vara männi­ska; att kunna sätta sig in i den andres situation, att vilja förstå och begripa den andres livsvillkor och förutsättningar. Det är grunden i samhället. Och det är där lösningen finns, i de små silvertrådarna av tillit och förtroende vi bygger tillsammans.

Vad bränderna visar är att vi alla behöver fundera över vad vi själva måste göra för att minska effekterna av klimatförändringarna. Men – vi behöver också börja ta hand om varandra, lyssna på varandra, hjälpas åt.

Jag tror att folk i Sverige är trötta på polarisering och hat. Jag tror att vi är trötta på rädda politiker som sprider misstro och fientlighet. Jag är säker på att de allra flesta vill bo i ett land där människor hjälps åt och visar förståelse och empati för varandra.
Det behövs helt enkelt mer empati och humanitet för att Sverige ska fortsätta vara ett land där yttrandefrihet och pressfrihet råder, där demokratin lever och där alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter vi alla vill åtnjuta.

Vilket samhälle vill du leva i; ett samhälle som ställer grupper mot varandra eller ett samhälle där vi tillvaratar människors vilja att bidra till demokrati, utveckling och hopp?
Jag har bestämt mig. Har du?
#röstamermänskligt

  • Sara Edvardson Ehrnborg