BILD: ARON MIKAEL SIK
Vill se fortsatt utveckling. Cia Sandberg, central samordnare för projektet, vill att HBTQ-frågorna ska integreras i den kommunala verksamheten.

Tar ett gemensamt grepp om HBTQ-frågor

Härryda

12 kommuner i Göteborgsregionen, däribland Härryda, slår sina påsar ihop för att bena ut arbetet med HBTQ-frågor. Det handlar om att utbilda personal och utbyta idéer och erfarenheter. – Ambitionen är att detta ska fortsätta i framtiden, säger Cia Sandberg, central samordnare.

Det är Göteborgsregionens Kultur-och fritidschefsnätverk som har initierat samarbetet som fått namnet ”Uppstartstartsarbete HBTQAI+”. Regionala pengar från Kulturmiljonen har skjutits till och syftet är att jämna ut kommunernas kunskapsnivåer kring HBTQ-frågor och underlätta integrerandet av frågorna inom respektive kulturförvaltning.

– Egentligen är det inget ”projekt”, i vanlig mening med ett avslutningsdatum och så vidare. Målet är skapa ett nätverk där kommunerna kan jobba med HBTQ-frågor och utbyta tankar och idéer, inte bara under regnbågsveckor eller West Pride, ­säger projektledare och central samordnare Cia Sandberg.

Olika erfarenheter

De kommuner, förutom Härryda, som ingår i projektet är Ale, Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla­ Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn och Öcke­rö. I varje kommun finns en samordnare som ansvarar för sin del av uppdraget, och i februari tillsattes Cia Sandberg för att stötta upp och följa upp hur arbetet fortskrider i respektive kommun. En del av kommunerna, till exempel Härryda, har redan erfarenhet av HBTQ-frågor, och har deltagit i West Pride.

– Det är ganska olika hur mycket kunskap och erfarenhet som finns. Vissa menar att de inte kan hålla en regnbågsdag för de har inte tillräckligt med kunskaper och då kan vi erbjuda det nu, säger Cia Sandberg.

Vad har de då gjort hittills? Alla kulturförvaltningarna ska gå en grundutbildning i HBTQ-frågor och normer som köpts in av RFSL. Eftersom kulturen inte alltid har en egen förvaltning i varje kommun så är det olika typer av personal som kommer på utbildningen, i Härryda ligger kulturen under sektor kultur och utbildning.

– Nästa utbildningstillfälle blir 19 september och då blir vi minst 150 personer. Det kommer handla mycket om bemötande eftersom man träffar så mycket folk som anställd på en kommunal förvaltning, säger Cia Sandberg.

Referensgrupper

En annan del av arbetet har bestått i att starta upp referensgrupper med invånare som tillhör målgruppen som i projektet beskrivs ”står upp för och eller behöver HBTQ+ rättigheter”. Tillsammans med den lokala samordnaren planerar de in aktiviteter och arrangemang som på olika sätt tangerar HBTQ-frågor.

– Det kan vara vilket språkbruk vi använder i informationsmaterial, exempelvis. Finns det bibliotekskort för dem med könsöverskridande identitet?, och så vidare. Nu under Europride har vi en rad olika punkter inplanerade, regnbågspyssel med dragartisten Da Suss och en lesbisk fotoutställning, säger Cia Sandberg.

Det är ingen slump att det händer just nu menar Cia Sandberg, då Sverige är värdland för Europride och omvärldens blickar riktas i förlängningen mot kommunerna och hur de arbetar med den här typen av frågor.

I framkant

Härryda är en kommun som ligger i framkant och som lägger kraft och resurser på att utveckla arbetet med HBTQ-frågor. En stor del av arbetet har varit att kart­lägga hur kommunerna kan dra sitt strå till stacken för att belysa Europride i Göte­borg under formuleringen ”Det är Euro­pride i år, hur vill du att det ska synas i din kommun”.

På lördag stundar den stora Prideparaden i Göteborg där samtliga kommuner i sam­arbetet ska delta.

– Vår förhoppning är att samarbetet mellan kommunerna ska fortgå och att vi kan träffas några gånger per termin och följa upp arbetet och utbyta tips och bra idéer med mera, säger Cia Sandberg.