• Bild: JENNY FÖRANDER
  DEBATTGLADA. I onsdags stod Landvetter södra på agendan när Hans Jakobsson (C), Siv Hallbert (S), Roland Jonsson (MP), Per Vorberg (M), Anders Halldén (L), Bengt Andersson (V), Calle Johansson (SD) och Brita Dermark (KP) träffades i Landvetters kulturhus för att debattera.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  ENGAGERAD. Mölnlyckebon Birgitta Karlsson var en av åhörarna i publiken. Hon uppskattade att alla partierna tydligt talade om vad de tyckte i frågan om Landvetter södra.

Åsikterna om Landvetter södra går isär

Härryda kommun

Efter Jan Jörnmarks föreläsning fick de församlade partierna redogöra för sin inställning till bostadsbyggande generellt och sedan specifikt när det gäller Landvetter södra.

Miljöpartiet, Kommunpartiet och Sverigedemokraterna säger blankt nej till projektet medan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är positiva. Även Socialdemokraterna är positiva men vill inte att det byggs i de områden som har de högsta naturvärdena.

Miljöpartiets Roland Jonsson anser att man i stället för att bygga Landvetter södra ska bygga i de befintliga tätorterna där det redan finns kollektivtrafik.

– Man kan inte bygga hållbart genom att skövla en skog, sade han och framhöll att projektet innebär en stor ekonomisk risk för kommunen förutom att området har väldigt höga naturvärden som kommer drabbas.

Vill överbrygga vägen

Brita Dermark (Kommunpartiet) anser också att man bör bevara skogen och i stället förtäta befintliga orter, gärna genom att täcka över motorvägen i Landvetter och samtidigt bygga bort bullret.

Calle Johansson (Sverige­demokraterna) vill att byggtakten ska begränsas till max 1,5 procents befolknings­ökning per år för att man ska hinna med att bygga ut kommunal service. Han är kritisk till Landvetter södra och varnar för att projektet kommer att bli kostsamt för dem som redan bor i kommunen.

Bad om ursäkt

Kommunstyrelsens ord­förande Per Vorberg (M) som är drivande i projektet inledde med en ursäkt till alla invånare.

– Vi har inte lyckats förmedla vår vision. Ser man framför sig att det ska bli ett Hammarkullen och att det kommer att kosta era skattepengar så är det klart att man blir orolig, men det är inte så, sade han.

Han förklarade att av 100 anställda på stadsbyggnadskontoret är det sex personer som lägger en del av sin arbetstid på Landvetter södra. För att minimera den ekonomiska risken för kommunen har man bildat ett utvecklingsbolag och ett konsortium där de entreprenörer som vill delta i projektet får betala för att vara med.

Liberalernas Anders Halldén tog upp att det kommer att finnas ett behov av 100 000 nya bostäder i Väst­sverige de kommande tio åren och att Härryda kommun bör dra sitt strå till stacken.

– Landvetter södra ska inte bli något ghetto, sade han och framhöll att det ska byggas båda bostäder och arbetsplatser och att Landvetter södra är det naturliga området för fortsatt expansion av kommunen.

Bygga hållbart

Centerpartiets Hans Jakobsson framhöll att Härryda är en populär kommun att bo i och att det saknas bostäder. Han menade att det är en fördel att bygga Landvetter södra helt från grunden och därmed kunna skapa en hållbar stad för framtiden.

Ett gott exempel

Siv Hallbert (S) framhöll Hisings Kärra där hon själv bott som ett exempel på att det går att bygga ett välfungerande samhälle från grunden. Hon tog också upp en järnvägsstation som en nödvändig förutsättning för att bygga Landvetter södra.

Bengt Andersson (V) talade om att det byggts för lite under lång tid och att staten borde ha ett övergripande ansvar för att det ska byggas även när det är lågkonjunktur. Han menar att Landvetter södra är ett bra alternativ i stället för att förtäta i exempelvis Mölnlycke.

– Det är fint om vi kan ha lite grönytor kvar, sade han.

Mölnlyckebon Birgitta Karlsson var en av åhörarna i publiken. Hon uppskattade att alla partierna tydligt talade om vad de tyckte i frågan. Själv hade hon sin uppfattning klar och tycker att Landvetter södra är en avgörande valfråga.

– Varför ska man lägga en liten satellitstad i kommunens finaste naturområde? När man väl börjar bygga kommer det att förstöra hela området, all trafik kommer göra att det måste byggas nya vägar dit, säger hon.

Initiativtagaren till debatten, Katarina Kristiansson, passade på att skicka med en hälsning till alla kommun­invånare som brinner för någon fråga.

– Kommunpolitiken är väldigt nära. Det går att engagera sig i ett parti eller kontakta politiker med sina idéer och frågor, säger hon.