Bevattningsförbudet gäller inte bara hushållen

Debatt

Hej Helena Palmgren och ni andra som undrar varför vi upprepar budskapet om att det fortfarande råder skärpt bevattningsförbud i Härryda kommun. Nu när det regnat får vi en del frågor om förbudet kvarstår och vi fortsätter därför att påminna i olika kanaler. Givetvis gäller förbudet alla abonnenter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet – inte bara hushållen, utan även företag och våra egna verksamheter i kommunen.

Vi informerar bland annat via harryda.se, Facebook, kommunens Info-blad, sms, senaste fakturabrevet, men också via affischering och annonser i lokalpress. Till kommunens cirka 4 000 ­företag har vi under sommaren hört av oss via brev. Våra egna verksamheter är också informerade och ­alla chefer har ansvar för att spara vatten.

Jag känner stor tacksamhet när jag tar del av hur ni alla, både privatpersoner och företag, på olika sätt sparar på vattnet. Förbrukningen har minskat något, men det behövs mycket regn för att vattennivåerna ska öka och stabiliseras. I dagsläget tror jag med bakgrund av den extremt varma väderleken vi hade i sommar och den rådande vattensituationen med sjunkande nivåer att det skärpta bevattningsförbudet kommer att vara minst september ut, och förmodligen längre än så.

Följ gärna utvecklingen på harryda.se/bevattningsforbud

  • Jessica Sténhoff, Vatten- och avfallschef i Härryda kommun