• Mikael Lammgård
    Workshop "Kontor kontur". Röhsska museet 2015-09-18.
  • Mikael Lammgård
    Workshop "Kontor kontur". Röhsska museet 2015-09-18.

De ska väcka lusten att skapa

Mölnlycke

Kommunen har inlett ett samarbete med designgruppen Kontor Kontur. Nu håller de workshops i kulturhuset fyra lördagar framåt.

Kontor Kontur består av Emilia Wärff, My Erwander och Eva Erwander som träffades på HDK i Göteborg. De har sedan 2010 arbetat med konstnärliga utsmyckningar, grafisk design och produktdesign och kreativa workshops. De inkorporerar gärna färg, form, ord och bild och mönster till hela rumslösningar.

Nu startar ett samarbete med kommunen där de erbjuder workshops i skapande med ett nytt tema vid varje tillfälle. Verkstäderna är öppna för allmänheten.

– Vi kommer att utgå från ett inspirationsverk eller ett stilleben som får ligga till grund för deltagarnas skapande med hjälp av olika metoder, material, former, säger Emilia Wärff.

Vid första tillfället kommer fokus att vara tygtryck och arbete med yta. Andra lördagen handlar det om grafisk formgivning, hur man gör en bok och sätter ihop sidor och så vidare. Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna att delta, barn såväl som ung­domar, vuxna och äldre.

– Vi vill gärna dela med oss av sådant vi själva tycker är spännande, om det så är särskilda tekniker eller om det handlar om hur man kan se på rummet och möjligheter att skapa eller förändra.

Vad ska deltagarna ta med sig från verkstäderna?

Att man kan fortsätta sitt skapande själv. Verkstäderna är en öppningskurs som förhoppningsvis väcker lusten att skapa på egen hand. Det hade också varit spännande om kunskaperna och färdigheterna kunde tas med in i verksamheten i kulturhuset, och komma till användning där, säger Emilia Wärff.