• ARON MIKAEL SIK
    mångårig kamp. Jan Hermansson från Rävlanda samhällsföre­ning har kämpat i många år för att orten ska få en planskild korsning. Nu gör kommunen en förstudie i frågan men för att en förändring ska kunna ske måste även Trafikverket vara med på tåget.
  • ARON MIKAEL SIK
  • ARON MIKAEL SIK
    JOBBAR MED FRÅGAN. Henrik Yngve är process­ledare på trafikverksamheten i kommunen och leder arbetet med förstudien.

”Några gånger om dagen stängs Rävlanda av”

Rävlanda

Invånarna i Rävlanda har sedan länge efterlyst åtgärder av plankorsningen i centrum som orsakar stopp i trafiken flera gånger om dagen. Nu tar kommunen tag i problemet.

Bommarna vid järnvägskorsningen vid Rävlanda station orsakar stopp i trafikflödet flera gånger om dagen och ibland är de nedfällda under flera minuter. Invånarna har länge efterfrågat en planskild korsning där järnvägstrafiken inte skulle inverka på bilarnas framfart och tvärtom. Några som drivit frågan lokalt under en längre tid är Rävlanda samhällsförening.

– En hel del tågmöten är förlagda hit och då kan bommarna vara nedfällda i 10-15 minuter, du kan tänka dig hur mycket trafik som hinner samlas under så lång tid, säger Jan Hermansson, ordförande i Rävlanda samhällsförening.

Överfarten är den enda tillgängliga i orten och är ­således tungt trafikerad under perioder under dagen. Flera vitala samhällstjänster ligger på vardera sida av järnvägen. Räddningstjänsten är på norra sidan medan skola och vårdcentral finns på den södra. Det försvårar framkomligheten avsevärt och kan leda till allvarliga konsekvenser vid en eventuell utryckning. 

Järnvägen är trafikerad av pendeltåg med resenärer till Borås och Göteborg, gods­trafik och regionaltåg vidare mot Småland. Dessutom är lokaltrafikens bussgarage placerat på den södra sidan men bussen startar på den norra, vilket tytterligare förvärrar situationen.

– Det är som att Rävlanda stängs ner några gånger om dagen. Det måste till en förändring, invånarna blir fler och korsningen kopplar ihop ortens norra och södra delar, säger Jan Hermansson.

Problemet är känt av både invånare och kommun sedan länge och en rad olika lösningar har varit föremål för diskussion.

– Det har varit snack om att ta fram någon form av lösning ända sedan 70-talet men det har inte skett någon verklig förändring. Föreningen hade en namninsamling 2009 och fick ihop 950 underskrifter som vi lämnade till kommunen och Trafikverket, men det blev inget mer med det, säger Jan Hermansson.

Gör en förstudie

Hösten 2017 började saker röra på sig när kommunen beslutade att bekosta en förstudie av en planskild korsning. Problematiken kring trafikstörningarna vid plankorsningen är känd av kommunens förvaltning sedan länge. Boende i orten har även framfört andra önskemål om att minska den tunga trafiken i centrum. Liknande synpunkter har lagts fram under kommundelsdialoger mellan kommunen och invånarna i Rävlanda.

Henrik Yngve är process­ledare på trafikverksamheten och leder arbetet med förstudien.

– Vi försöker helt enkelt bena ut hur mycket samhället påverkas och samtidigt se över vilka möjligheter som finns för en planskild korsning, säger han.

En försvårande omständighet kring en möjlig planskild korsning är att den befintliga plankorsningen ägs av Trafikverket. Kommunen och myndigheten måste vara överens för att ombyggnationen ska bli verklighet. Förstudien befinner sig än så länge på utredninsgplanet men ska resultera i ett par alternativ som kommer att presenteras för politikerna.

– Min förhoppning är att vi ska ha något klart i oktober. Vi måste ha en intern förankring i kommunen innan vi kan ta något vidare till Trafikverket, säger Henrik Yngve.

Majoriteten har budgeterat förstudien men enligt Henrik Yngve finns det en bred politisk förståelse för att en förändring är önskvärd.

– För Rävlanda är problemet med plankorsningen en viktig och återkommande fråga som vi nu ser till att få en bra utredning kring.

Vilken typ av lösning är sannolik?

– Jag tror att det kommer bli en tunnel. Mer än så kan jag inte säga just nu, innan utredningen är klar. När den är det så ska jag rapportera tillbaka till politikerna och så får vi se vad det kan bli för arbete, säger Henrik Yngve, processledare på kommunen.