Björröd – vårt villaområde!

Debatt

Efter informationsmötet i onsdags på Landvetter kulturhus så är det ännu fler från området som kommit och skrivit under listorna då vi vill påverka kommunen att inte tillåta två och trevåningshus mitt i vårt villaområde. Dessa byggnader skulle utgöra en stor mur och förta luftigheten och känslan av att komma hem till den egna  villan. Dessa byggnader skulle även rasera nästan alla familjerna på Knektetorpsvägens privatliv.

Dessutom är det nu tal om en ”skolbyggnad” där manegen står, så nu är vi många intresserade som undrar hur det skall gå för den familjen precis utanför Björröd som har hästar, snart det enda lantliga som går att hitta i kommunen.

Vi frågade representanter från kommunen på mötet och då kunde ingen av dessa närvarande svara på hur det kommer gå med det stallet i framtiden; ”för det är inget som är under utredning i detta skedet och marken ingår ju inte i planerna”.

Vi befarar att denna familj med tillhörande stall kommer förpassas bort från Björröd då byggherren inte har någon vinning i att stallet finns kvar, snarare tvärtom.

Den av Er som har förhoppningar om att västtrafik skall öka antalet bussturer här, bör också veta att det är Västtrafiks sak att utreda, Västtrafik som t.o.m slopade bussarna här ute ett tag då de ansåg att underlaget var för lågt.

Till dess att den utredningen är gjord så är det drygt 1400 fler resor som kommer göras i området per dygn.
Siffror som gör att man blir mörkrädd och varje barnfamilj här borde känna en obeskrivlig otrygghet inför.

(Då det med en utbyggnad på 250 bostäder skulle öka resorna inom området med 5,75 resor per ny bostad/dygn står att läsa i trafikunderlagsutredningen för Björröd 1:5 = 1437,5 FLER resor/ dag än i dagsläget!).

Dessa planer/denna detaljplan strider mot riktlinjerna för vad livskvalitet betyder för många av oss boende i Björröd!

Visa oss boende i Björröd Hänsyn, Respekt och bibehåll villaområdets karaktär och områdesstruktur så att bostäderna passar in i landskapsbilden! Ge oss utrymme kring våra hem och bygg med hjärtat!

Vi har fortfarande några dagar på oss att lämna in synpunkter på den nya detaljplanen- Ta er den tiden, det är för framtiden vi gör det!

Lugn och Ro på hemmaplan! Livskvalitet i närheten av naturen, dit vi valde att flytta- Vårt villaområde.