SATSAR. Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun, är övertygad om att kommunen kommer att höja sig till nästa mätning. Rekryteringen av Martina Johansson som besöksnäringsutvecklare på Råda säteri är en av flera satsningar som gjorts sedan mätningen gjordes. Bild: JENNY FÖRANDER

Härryda tappar mark i näringslivsrankningen

Härryda kommun

Härryda har tappat från fjärde till 15:e plats i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i samtliga av landets 290 kommuner.
– Jag är inte nöjd förrän vi är bäst, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

Glädjen var stor i fjol då det visade sig att Härryda klättrat från 24:e till fjärde plats i den årliga rankningen. Nu faller kommunen tillbaka till 15:e plats och även om det är en tillbakagång visar det ändå att Härryda hör till de kommuner i landet som ger bäst förutsättningar för företagande.

Som en liten jämförelse hamnar Göteborg på 222:a plats.

Fredrik Olsson slår sig dock ­inte till ro med en 15:e plats – kommunens politiska inriktningsmål är att Härryda ska bli Sveriges bästa ­näringslivskommun och det är där han lägger ribban.

– Vi är ju en företagarkommun. Vi kommer oerhört högt i rankningen när det gäller allmänhetens syn på företagande. Vi avancerar också när det gäller hur många som upplever att företagsklimatet har blivit bättre, säger Fredrik Olsson.

Regionen viktig

Han poängterar att det är jättekul när det går bra för Härryda men ännu bättre när det går bra för regionen som helhet. I år kom exempelvis Partille på åttonde plats i rankningen, en kommun som Härryda har mycket samarbete med. Partille blev därmed bästa näringslivskommun i Västsverige.

– Det är jätteroligt att det går bra för Partille. Vi har ett väldigt stort samarbete med både Partille och Mölndal (72:a i rankningen) och det är jätteviktigt för näringslivet. Ju mer lika det är i kommunerna, desto lättare för företagen. Det ska vara enkelt, säger Fredrik Olsson.

För få som svarar

Något som bekymrar honom är dock att endast 40 procent av de tillfrågade företagarna i kommunen har svarat på enkäten som ingår i undersökningen.

– Rikssnittet är 49 procent så vi ligger lite lågt. Alla gynnas av att det är många som svarar, säger han och misstänker att Härryda hade kunnat avancera i rankningen om fler företagare deltog i undersökningen.

Ser du någon anledning till att Härryda har tappat eller är det bara de andra kommunerna som har blivit bättre?

– En anledning är att vi befinner oss i en högkonjunktur och det är bara att erkänna att vi är en extremt attraktiv kommun att etablera sig i. Vi har inte tillräckligt med verksamhetsmark för alla som vill bygga.

Högkonjunkturen innebär också att det är ett hårt tryck på den kommunala förvaltningen.

– Det är för mycket att göra helt enkelt. Vi har också en extremt låg arbetslöshet vilket gör att företagen har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Det är en utmaning, säger Fredrik Olsson.

Han nämner också infrastrukturer som kan ställa till problem, ett ökat antal flygavgångar från Landvetter innebär i förlängningen mer bil­köer på riksväg 40 vid vissa tider på dygnet.

När det gäller hur Härryda åter­igen ska kunna avancera i företagsrankningen anser Fredrik Olsson att mycket redan gjort sedan undersökningen gjordes i januari-mars.

Har anställt fler

Bland annat har tre nyckelpersoner som ska bidra till att förbättra servicen till företag anställts – i april började Helena Alterby Nordström sitt jobb som företagslots, i juni anställdes Martina Johansson som besöksnäringsutvecklare med fokus på Råda säteri och i augusti kom Hanna Gahnström som är platsutvecklare för i första hand Mölnlycke och Landvetter centrum.

– Detta har skett efter att mätningen gjordes och vi kommer att jobba fokuserat under hösten för att lyfta oss till nästa mätning. Nu är vi rustade. Politikerna har varit tydliga med sina ambitioner och vi har matchat det genom att rekrytera tre tjänster, säger Fredrik Olsson.

Han poängterar att det visserligen är spännande med Svenskt näringslivs rankning där landets 290 kommuner ställs emot varandra, men att bli Sveriges bästa näringslivskommun handlar om betydligt mer än att få höga poäng i en mätning.

– Varje ärende är viktigt. Det handlar om att det ska bli enklare och smidigare för alla, säger Fredrik Olsson.