• Skiss: WALLENSTAM
    PÅ GÅNG. Redan i slutet av oktober kan bygget av de första punkthusen vid Mölnlycke fabriker ta sin början. Området uppskattas vara helt utbyggt om 5-7 år.
  • Skiss: HÄRRYDA KOMMUN
    RITNING. Så här ä tanken att den nya idrottsarenan vid Mölnlycke fabriker ska se ut.

Klartecken för 600 bostäder och ny hall vid Mölnlycke fabriker

Mölnlycke

Nu har beskedet kommit som ger grönt ljus för att påbörja byggprojektet vid Mölnlycke fabriker.
– Det här är jättestort för oss, säger Kristina Englund, mark- och bostadschef i Härryda kommun.

Kristina Englund beskriver Mölnlycke fabriker som sektorn för samhällsbyggnads största byggprojekt sedan omvandlingen av Mölnlycke centrum från busstorg till småstad. På grund av att detaljplanen som klubbades igenom i kommunfullmäktige i juni 2017 överklagats till flera instanser har projektet blivit fördröjt med över ett år. Mark- och miljööverdomstolen valde dock att inte ta upp ärendet igen och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Drar igång för fullt

Både i kommunhuset och på fastighetsbolaget Wallenstam har planeringen fortsatt under väntetiden och när de nu fått klartecken kan arbetet dra igång med full kraft.

– Det är ett härligt besked. Vi känner oss väldigt startklara, säger Marina Fritsche, regionchef på Wallenstam.

Redan under de närmaste veckorna ska bolaget komma igång med markarbeten och sanering av marken inför den första byggetappen. I slutet av oktober räknar Marina Fritsche med att de första två punkthusen med cirka 120 lägenheter kan börja byggas i sluttningen norr om fabriksbyggnaderna.

Redan runt årsskiftet kan nästa byggetapp med fler punkthus komma igång.

– Vi bygger uppifrån och ner. Totalt ska det bli runt 600 lägenheter, säger Marina Fritsche.

Mest hyresrätter

De flesta lägenheterna kommer att bli hyresrätter som förmedlas via kommunens bostadskö.

– Vi bygger allt från ettor till fyror med tyngdpunkten på tvåor. Efterfrågan brukar vara störst på tvåor och yteffektiva treor, säger Marina Fritsche.

När det gäller Disponentvillan, det äldre trä­huset som många Mölnlycke engagerat sig för att bevara, finns det fortfarande inget beslut om vare sig det ena eller det andra.

– Det är politikerna i byggnadsnämnden som tar det beslutet. Vi kan inte riva utan att få rivningslov men det finns inte heller något förbud mot en rivning i detaljplanen. Vår tanke från början har varit att riva den, den har ju stått tom väldigt länge, säger Marina Fritsche.

Strandvillan blir kvar

Strandvillan, den gula träbyggnaden intill Massetjärn, har Wallenstam dock planer på att bevara. Marina Fritsche ser framför sig att den skulle kunna byggas ut och utvecklas.

– Den skulle kunna inrymma ett kafé eller en restaurang eller liknande, det passar bra intill sjön vid entrén till området, säger hon.

De gamla fabriksbyggnaderna utmed Bruksgatan har renoverats och kommer att innehålla en blandning av kontor och olika verksamheter.

– Vi bevarar många karaktärsfulla byggnader som bidrar till att skapa en härlig miljö i området, säger Marina Fritsche.

Ska bredda vägar

Även på kommunens stadsbyggnadskontor råder febril aktivitet sedan beskedet kom att detaljplanen vunnit laga kraft. Just nu pågår projekteringen för att rusta upp och bredda gatorna som leder till området. Kristina Englund räknar med att arbetet på plats ska komma igång under våren eller sommaren 2019.

Kommunen förbereder också för att köpa den fastig­het där den kommande idrottshallen ska byggas som ägs av Wallenstam. Hallen är i princip redan färdigritad och byggstarten kan ske under våren.

– Det här detaljplane­beskedet har blivit startskottet för väldigt mycket. Nu är det bara resten kvar. Det känns roligt och spännande, säger Kristina Englund.

Lång process

Det var 2013 som kommunen och Wallenstam skrev avtal om att bygga bostäder vid Mölnlycke fabriker. Planerna har dock funnits betydligt längre än så.

– Wallenstam har ägt byggnaderna i området länge och har haft tankar på att bygga bostäder långt innan avtalet skrevs, det är ju en fantastisk miljö. Med tanke på att förberedelserna har pågått i ett antal år känns det extra roligt att det äntligen är klart att börja bygga. Den demokratiska processen har haft sin gång, projektet har gått via högsta instans som har konstaterat att det är ett bra projekt. Det känns väldigt skönt, säger Marina Fritsche.