Illustration: Semrén och Månsson.
NYA BOSTÄDER. Så här kan den nya bebyggelsen i Björröd komma att se ut, med flerfamiljshus i norr (till vänster i bild) och villor och parhus i söder.

Plan för 250 nya bostäder i Björröd ute på samråd

Björröd

Förslaget till ett nytt bostadsområde med 250 nya bostäder i Björröd är nu ute på samråd.
På onsdag kväll hålls ett samrådsmöte i Landvetter kulturhus.

För att snabba på processen med att bygga fler bostäder har kommunen i några fall provat att låta exploa­törer som vill bygga själva driva arbetet med att ta fram en detaljplan. Birgitta Wallenstam som äger den aktuella marken i Björröd nappade och har nu arbetat fram ett förslag till detaljplan som omfattar cirka 250 bostäder och en ny skola.

Från hagar till hus

Birgitta driver en hästgård och har hästhagar på den aktuella marken, men i kommunens översiktsplan från 2012 är området markerat som utbyggnadsområde för bostäder på längre sikt. För Birgittas del innebär det att hon endast har fått tillfälliga bygglov för sitt ridhus och när hon nu inte längre kan ha kvar ridhuset väljer hon att flytta hästverksamheten därifrån.

– Jag har dragit ner och har inte alls lika många hästar som förut, men jag kommer inte sluta med hästverksamheten utan måste hitta någon annanstans där jag kan ha mina hästar, säger hon.

I stället fick Birgitta Wallenstam idén att använda marken till att skapa ett nytt bostadsområde som fått namnet Alberts ängar.

– Det är väldigt spännande, jag ger ju mig ut på lite okänd mark. Jag har fått en jättestor chans men jag tar också en stor risk, säger hon.

Gjort en förslag

Tillsammans med en plan­arkitekt har hon nu arbetat fram ett förslag som innebär att området bebyggs med lägen­heter i flerfamiljshus i den norra delen och parhus och villor i den södra delen.

Arbetet har skett i dialog med kommunen som är mycket positiv till det nya tillskottet med bostäder.

Planerna på nya bostäder har dock inte tagits emot med öppna armar från alla grannarna i området. Birgitta Wallenstam har bjudit in till informationsmöten och har även justerat ritningarna efter grannarnas synpunkter men det är svårt att göra alla nöjda.

– Vi har försökt anpassa oss så mycket som möjligt, men vi kan inte bara bygga enplansvillor. Det finns också önskemål från kommunen om att det ska vara en blandad bebyggelse med bostäder för alla ålderskategorier för att det ska bli ett bra område, säger Birgitta.

Har gjort justeringar

Några exempel på synpunkter hon tagit till sig är att de planerade radhusen tagits bort till förmån för parhus som det går att se emellan och som ger ett mindre kompakt intryck. De har också vridit på flerfamiljshusen och sett till att lämna mer luft framför de befintliga bostäderna.

Förslaget kommer att vara ute på samråd fram till 1 november och under den tiden är det fritt fram att lämna in synpunkter. Intresserad allmänhet bjuds också in till samrådsmöte i Landvetter kulturhus i kväll kl. 17-19.

Planen arbetas sedan om innan den kommer ut för granskning inför ett antagande i kommunfullmäktige.

Birgitta Wallenstam hoppas att planen ska kunna vinna laga kraft under 2020.

Fler projekt på gång

Just nu pågår ytterligare två projekt med exploatörsdrivna detaljplaneprocesser i Härryda kommun, det ena är Next step groups planer på att bygga bostäder i stenbrottet i Bråta och det andra drivs av Förbo som vill bygga fler bostäder i Säteriet.

– Birgitta Wallenstam är först ut men de andra håller på och jobbar med sina samrådshandlingar, säger Peter Wallentin, verksamhetschef för Plan och bygglov i Härryda kommun.

Kan bli permanent

Han ser positivt på politikernas planer på att permanenta arbetssättet med exploatörsdrivna detalj­planeprocesser.

– Det är ganska komplext så det passar inte alla, det krävs lite större ekonomiska muskler för att kunna driva detaljplaneprocessen själv, men vi är jättepositiva. Vi trodde att det skulle bli knöligare, men både kommunen och markägarna är positivt överraskade över hur bra det har gått, säger Peter Wallentin.

Genom att i vissa fall kunna erbjuda byggare att själva driva detaljplaneprocessen är förhoppningen att man ska få fram fler bostäder i kommunen på kortare tid.

– Vi är jätteglada att kunna utöka antalet byggprojekt i kommunen, säger Peter Wallentin.