• Illustration: LILJEWALL
    BYGGSTART. I nästa vecka tas första spadtaget för 51 nya lägenheter som byggs i anslutning till de befintliga bostäderna på Säteriet.
  • Illustration: LILJEWALL

Startskott för 51 lägenheter på Säteriet

Mölnlycke

I nästa vecka tas första spadtaget för 51 nya lägenheter i kvarteret Norra Säteriet.
Lägenheterna fördelas på tre huskroppar med loftgångar emellan.

Det är det kommunägda fastighetsbolaget Förbo som driver projektet. Efter att några anbud kommit in valde bolaget att låta entreprenören Wästbygg upp­föra de tre fastigheterna som byggs i nära anslutning till Förbos befintliga bostäder på Säteriet.

Klasiska former

Arkitektoniskt kommer husen att påminna om klassiska herrgårdsbyggnader med flyglar som binds samman av en huvudbyggnad så att det bildas en gårdsplan i mitten. De ska innehålla 51 hyresrätter, allt från 1,5:or till fyror, som kommer att förmedlas via Härryda kommuns bostadskö.

– Husen kommer att byggas enligt certifieringen Miljöbyggnad silver, vilket bland annat ställer specifika krav på att lägenheterna ska ha ett bra inomhusklimat, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

I september 2020 beräknas lägenheterna vara klara för inflyttning.

Förbo håller även på med ett byggherredrivet projekt som också gäller Säteriet. Hur många bostäder det kommer att bli är inte klart ännu men Förbo räknar med att det kommer att bli mellan 200 och 300 lägenheter.

– Vi har gjort ett antal utredningar och genomförde en boendedialog i våras med de befintliga hyresgästerna på Säteriet. Vi har en struktur för hur förtätningen ska se ut och kommer att lämna in ett förslag till kommunen innan jul, säger Anna Olá.

Samråd i februari

Planen är att förslaget ska komma ut på samråd i februari, samtidigt som kommunens eget bygg­projekt med ett äldreboende och lägenheter i samma område ska ut på granskning.

– Då går det att titta på båda planerna samtidigt och komma med synpunkter, säger Anna Olá.