• Bild: HÄRRYDA KOMMUN
    AKTUELL VATTENNIVÅ. Så här såg det ut i Finnsjön i måndags.
  • Bild: HÄRRYDA KOMMUN
    NORMAL VATTENNIVÅ. Så här brukar det se ut när vattennivån i Finnsjön är på rätt nivå.

VA-chefen hoppas på mer regn

Härryda kommun

Regn, regn och åter regn, men bevattningsförbudet i Härryda kommun gäller fortfarande.
– Det fyller på men inte tillräckligt mycket, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för vatten och avlopp.

Med den senaste tidens nyckfulla regnskurar i färskt minne är det lite svårt att förstå att det fortfarande råder vattenbrist i kommunens vattentäkter. Vattennivån i Finnsjön i Mölnlycke har visserligen stigit sedan bottennoteringen i början av september, men återhämtningen går långsamt och det är en bit kvar innan det finns en sådan buffert att bevattnings­för­budet kan hävas.

– Vattennivån i dag är ungefär som den var i början av augusti. Under augusti sjönk nivån med en centimeter per dygn, nu stiger den med någon centimeter i veckan men det är mycket att hämta upp, säger Jessica Sténhoff som hoppas att det ska fortsätta att regna på ordentligt de närmsta veckorna.

Växter tar upp vattnet

Att vattenförråden fyllts på så långsamt trots att det fallit en hel del regn under sensommaren tror Jessica Sténhoff beror på att alla växter började växa igen och sög åt sig allt vatten. När nu bladen på träden börjar gulna och falla av är förhoppningen att deras behov av vatten minskar och att vattnet i stället rinner vidare ner i åar och sjöar.

– Jag bara väntar på boom­en när det börjar rinna till, säger Jessica Sténhoff.

Vill se 15 centimeter till

Hon beräknar att vatten­nivån i Finnsjön bör höjas med ytterligare 15 centimeter innan det finns en tillräcklig buffert för att bevattningsförbudet ska kunna hävas. Hur fort det kan gå går det inte att ge något besked på i nuläget, det beror helt och hållet på vädret.

Jessica Sténhoff uppfattar att det finns en stor förståelse bland befolkningen som fortfarande håller igen med vattenförbrukningen.

– Alla gör så gott de kan, förbrukningen ligger strax under det normala, säger hon.

Hon hoppas att det blir en mild och gärna regnig vinter för att vattennivån ska ligga bra till inför den kommande sommaren. Annars är risken att man blir tvungen att införa ett tidigt bevattnings­förbud nästa år.

Bygger nytt vattenverk

Som Härryda-Posten tidigare har berättat jobbar kommunen på att få till ett nytt vattenverk vid Västra Nedsjön i Hindås. Beslutet fattades redan 2012 och den ursprungliga planen var att vattenverket skulle stå klart 2019. Då tillståndsprocesserna dragit ut på tiden räknar man nu med att vattenverket ska vara i drift 2022 och fram till dess kommer kommunen att vara tvungen att hålla noggrann koll på vatten­nivåerna för att vattnet ska räcka till.

Redan i dag köper kommunen in vatten från Partille och Mölndal för att täcka upp behovet.