Varför bejaka förkastad teori?

Debatt

I det senast info-bladet från kommunen finns det en artikel med ”Månadens konstverk” som i detta fall var konstverket som återfinns på Västergärdets förskola. Det kallas ”De fyra elementen” och enligt texten är det ett konstverk som ska passa till en förskola som har ”hållbar utveckling som profil”.

Jag har svårt att förstå kopplingen till hållbar utveckling för ett konstverk som baseras på en snart 2000 år gammal filosofi hos de gamla grekerna (källa: www.nyteknik.se/teknikrevyn/de-fyra-elementen-6345110) och en lära som senare anammades av alkemisterna tills den förkastades då naturvetenskapen slog igenom på 1700-talet.

Vi lever i en tid där vetenskapen ifrågasätts allt mer, där lärare i naturvetenskap är en bristvara, där fake news cirkulerar och sprids snabbt, där är det svårt att veta vad som är fakta och vad som är faktoid. Varför väljer då kommunen att bejaka en förkastad 2000 år gammal teori istället för att fokusera på nutida naturvetenskap? Dess­utom beskriver konstnären på sin hemsida konstverket med orden ”Med utgångspunkt i de fyra elementen (vatten, luft, jord och eld), som är en del av förskolans pedagogik…”.

Jag vill gärna få en förklaring på hur alkemi kan vara en del av förskolans pedagogik och jag ser framemot ett svar från ­ansvariga inom kommunen.