• Bild: JENNY FÖRANDER
  FÅR INTE PLATS. Förskolan och skolan delar lokaler i Eskilsby, men nu är förskolebarnen så många att alla inte längre får plats. För att lösa problemet föreslår förvaltningen att skolbarnen flyttas till Backaskolan. Föräldrarna Elina Trens Gustafsson och Sofia Dahlquist vill hellre att skolan byggs ut med en extra paviljong.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER

Barnboom i Eskilsby – då läggs skolan ner

Eskilsby

De växande barnkullarna i Eskilsby borde vara ett positivt besked för de boende som vill bevara den lilla byskolan, men i själva verket kan det bli tvärtom.
Lokalerna räcker inte längre till för både förskola och skola och då vill förvaltningen flytta skolbarnen till Backaskolan i Landvetter.

Alfred Gustafsson och Vincent Rohlén ser förväntansfulla ut när vi öppnar grinden till Eskilsbyskolan. De ger sig iväg på upptäcktsfärd på skolgården som för tillfället är tom då skolans elever och förskolebarn befinner sig inomhus.

Deras föräldrar Elina Trens Gustafsson och Sofia Dahlquist har just fått veta att det inte finns någon plats för deras minstingar i byns förskola. I stället har de fått plats i Landvetter en mil bort.

– Eftersom jag jobbar åt andra hållet blir det fyra mils extra körning varje dag. Jag och min man har bestämt oss för att vänta med förskola och försöka pussla med våra tider i stället. Förhoppningsvis får vi plats till hösten, säger Elina.

14 skolbarn

I nuläget går 22 barn i förskolan och 14 barn i skolan som har en åldersintegrerad grupp med elever i årskurserna F-2. Anpassningar har gjorts för att alla barn ska få plats men nu är alla överens om att det inte går att få in fler barn i lokalerna.

När skolans föräldragrupp blev kallad till ett möte med skolförvaltningen för några veckor sedan var deras förhoppning att de skulle prata om en utbyggnad av skolan för att täcka upp det ökade behovet.

Sofia Dahlquist hade förhoppningar om att skolan skulle utökas med en tredje årskurs för att eleverna skulle få gå färdigt lågstadiet innan de flyttas över till Landvetter.

– Som det är nu portioneras Eskilsbybarnen ut i de befintliga klasserna på Landvetterskolan när de börjar trean. Sedan görs allt om igen i årskurs fyra och det blir nya klasser och nya lärare igen. Det blir ingen bra överlämning, säger Sofia.

I stället lade förvaltningen under mötet fram fyra olika alternativ, som efter mötet utökades med ytterligare ett alternativ.

Fem alternativ

Med befintlig budget finns inget utrymme för att bygga ut skolan. Förvaltningen ställdes därför inför valet att 1) flytta på förskolebarnen och ha kvar skolan, 2) flytta skolbarnen och göra plats för förskolan eller 3) fortsätta som tidigare men inte släppa in några fler barn.

Det alternativ som förvaltningen förordar är att behålla förskolan och låta skolbarnen åka skolskjuts till Backa­skolan i Landvetter där det finns plats för fler elever.

Det fjärde alternativet är att bygga en paviljong så att båda förskola och skola kan få vara kvar på orten. För att det förslaget ska kunna bli verklighet måste dock politikerna i kommunstyrelsen fatta beslut om att skjuta till mer pengar.

Det femte alternativet, som kom till efter mötet, är att bygga paviljongen och utöka skolan med årskurs tre.

Elina Trens Gustafsson och Sofia Dahlquist hoppas att politikerna ska vara villiga att skjuta till pengar för att skolan ska få finnas kvar på orten. För Elina var skolan en viktig faktor när familjen valde att bosätta sig i Eskilsby.

– Skolan är den enda kommunala verksamheten som finns här och den påverkar hela bygden. För våra barn finns ingen annan kommunal satsning inom gångavstånd, säger hon.

Busstrafiken till Landvetter är också väldigt begränsad. Det går bussar vid de tider som barnen ska till och från skolan men däremellan är det långa luckor i tidtabellen. För att åka kollektivt efter 18 och på helger måste bussen förbokas.

– Det är ganska smidigt att komma härifrån men svårt att komma tillbaka, konstaterar Elina.

Ska barnen kunna ta del av några av kommunens fritidsaktiviteter krävs därför att de har föräldrar som kan skjutsa dem fram och till­baka.

Inget besparingskrav

Enligt skolförvaltningen handlar flytten av skolverksamheten inte om att spara pengar utan i första hand om att lösa platsbristen. Skolledningen ser dock pedagogiska fördelar med att flytta eleverna till en större skola med mer resurser och fler sociala kontakter.

Elina Trens Gustafsson och Sofia Dahlquist framhåller i stället fördelarna med att gå i en liten skola där alla sociala relationer är viktiga.

– Att undervisningen här inte skulle vara tillräckligt bra för barnen är inte sant. Barnens kognitiva, emotionella och sociala utveckling gynnas av att de undervisas i mindre grupper när de är små. Det ger dem en grund och en trygghet som de kan ha med sig hela skolgången, säger Elina som är utbildad socionom.

Sofia påpekar att många av dem som flyttar till Eskilsby har vuxit upp och gått i skolan här och förespråkar att skolan ska finnas kvar. Hon jobbar själv som lärare i en annan kommun och ser bara fördelar med att ha en liten elevgrupp med möjlighet att individ­anpassa undervisningen.

Tar hand om varandra

– Skolan har en fadderverksamhet som är betydelsefull för barnens emotionella utveckling. De äldre barnen är väldigt empatiska och tar hand om de yngre, alla relationer blir viktiga till skillnad från i en större grupp, säger Sofia.

Om förslaget att flytta skoleleverna till Backaskolan genomförs tror hon att en del föräldrar kommer överväga att flytta sina barn till närliggande Hällesåkerskolan i Mölndals kommun i stället. Där bedrivs en verksamhet som påminner om den på Eskilsbyskolan.

– Det känns tråkigt att behöva överväga att flytta sina barn till en annan kommun, säger Sofia.