Bild: JENNY FÖRANDER
FÅR PLATS. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att skjuta till pengar för att bygga ut förskolan i Eskilsby. Därmed får också skolbarnen möjlighet att gå kvar på orten.

Eskilsbyskolan blir kvar

Eskilsby

Skolan blir kvar i Eskilsby. Kommunstyrelsen fattade under måndagens sammanträde beslut om att skjuta till pengar för att kunna bygga ut förskolan.

Som Härryda-Posten skrev i förra veckan har förskolebarnen i Eskilsby blivit så många att lokalerna inte längre räcker till. Skolförvaltningen lade därför fram fem olika förslag på hur problemet skulle kunna lösas.

Då det inte fanns utrymme för någon utbyggnad i skolans budget var förvaltningens huvudförslag att skolbarnen, som delar lokal med förskolan, skulle flyttas till Backaskolan i Landvetter. Därmed skulle alla mindre barn få möjlighet att gå i förskola på orten i stället för att några placerades i förskolor i Landvetter.

Kommunstyrelsen ansåg dock att även skolan bör finnas kvar på orten och beslutade att skjuta till pengar för att bygga ut förskolan.

– Det är oerhört viktigt att barnen ska kunna gå i förskola där de bor. Om några år när kullarna blir större även i skolåldern får vi se om vi klarar av att bygga ut skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Tar bort sekreterare

För att få pengar till att bygga ut förskolan fattade kommunstyrelsen beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att anställa två politiska sekreterare, en till majoriteten och en till oppositionen. Det beslutet fattades i kommunfullmäktige i juni i samband med att den nya politiska organisationen klubbades igenom.

– Kommunen står inför ett tufft ekonomiskt läge och då anser vi att alla satsningar ska finansieras genom att man drar ner på något annat, säger Per Vorberg.

S vill ha F-3-skola

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen var eniga om att vilja behålla skolan i Eskilsby. Socialdemokraterna lade dock fram ett eget förslag som innebar en större satsning på att utöka skolan till en F-3-skola.

– Jag tycker att det är ett dilemma med att ha en F-2-skola. Det innebär att barnen i Eskilsby får byta skola två gånger på kort tid, både när de börjar trean och fyran, det minskar barnens trygghet i skolan. När vi nu har inriktningen att vi ska dela in skolan i låg-, mellan- och högstadium borde vi jobba enligt de riktlinjerna i alla beslut vi tar, men det är ju dyrare. Det är en större satsning, säger Patrik Linde (S).

Han anser att satsningen ska finansieras genom att man skjuter till mer pengar till skolans budget, men var­ifrån pengarna ska tas har han inget svar på i nuläget.

– Sett till hela skolans budget är det en liten summa, men förmodligen skulle de pengarna inte tas från skolans budget utan från något annat håll, säger han.

Han tycker inte att en neddragning av de politiska sekreterarna är det bästa sättet att spara.

– De har en viktig roll. Vi har byggt upp en tanke kring hur vi ska jobba och har börjat sondera terrängen efter en politisk sekreterare, då känns det inte jättelysande att komma fem i tolv och ändra beslutet. Vi hade räknat med att ha en politisk sekreterare på plats 1 januari.

Majoriteten och SD röstade för Per Vorbergs förslag att i första hand bygga ut förskolan (åtta röster), Socialdemokraterna röstade i stället för sitt eget förslag (fyra röster) medan Miljöpartiet lade ner sin röst (en röst).

Glädjande samsyn

Även om Socialdemokraternas förslag inte gick igenom tycker Patrik Linde att det är glädjande att det finns en samsyn i KS om att skolan i Eskilsby bör bevaras.

– I och med att flygplatsens bullerzon har ändrats kommer stora delar av Eskilsby att kunna bebyggas, det är en ort som kommer att utvecklas framöver. Då är skolan ett viktigt dragplåster för att familjer ska vilja flytta dit, säger han.

Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige som har sitt nästa möte 17 december. Går beslutet igenom även där kommer förvaltningen få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur förskolan ska byggas ut.