Förvaltningen vill flytta skolbarnen till Backaskolan

Härryda kommun

Det ökande antalet barn i förskoleåldern i Eskilsby gör att förvaltningen nu måste agera.
– Inom våra nuvarande förutsättningar är det bäst att satsa på förskolan och flytta grund­skoleverksamheten till Backaskolan, säger Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur i Härryda kommun.

Päivi Malmsten poängterar att det inte handlar om något besparingskrav utan att det helt enkelt inte går få in fler barn i de aktuella lokalerna.

– Vi har tagit bort personalrum och anpassat lokalerna men nu går det inte längre. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet förskolebarn att fortsätta öka och då är behovet av att göra något ganska akut, säger hon.

Vill satsa på de små

Måste de välja anser förvaltningen att det är bäst att göra plats för de små barnen i Eskilsby. För grundskoleelever finns det möjlighet att åka skolskjuts, något som inte finns för mindre barn.

Päivi Malmsten har förståelse för att föräldrarna vill ha kvar skolan på nära håll, men anser samtidigt att det finns fördelar med att flytta barnen till en större skola.

– På Backaskolan finns ändamålsmässiga lokaler, tillgång till elevhälsa och bibliotek och pedagogerna ingår i ett arbetslag. Det är sårbart att det bara finns en lärare på Eskilsbyskolan. Jag förstår att föräldrarna tycker att det är tryggt med ett litet sammanhang, det finns fördelar med det också, men jag tycker ändå att det är bättre för barnen att vara i ett lite större sammanhang.

Det handlar ju ändå om ganska små barn?

– Ja, men skolan bygger på att man ska ingå i ett större sammanhang, det ingår i vårt uppdrag att träna eleverna i socialt samspel. Dessutom kan det vara svårt att hitta någon att klicka med när det är så få elever, det blir lättare om det finns fler att välja på.

Förvaltningen ska presentera de fem olika förslagen (se artikeln intill) i samband med kommunstyrelsens möte 26 november. KS ska då fatta beslut om vilket förslag som förvaltningen ska jobba vidare med. Vill politikerna att skolan ska finnas kvar i Eskilsby krävs att de skjuter till pengar för att kunna bygga ut skolan med en extra paviljong.

Päivi Malmsten uppskattar att notan för att få en paviljong på plats skulle landa strax under en miljon kronor.

– Ska vi gå på det femte alternativt (att utöka Eskilsbyskolan med årskurs 3) handlar det ju om att anställa mer personal också, säger hon.

Att barnkullarna ökar i Eskilsby, borde inte det göra det ännu mer angeläget att ha skolan kvar?

– Det har ju funnits restriktioner för att bygga i Eskilsby på grund av flygplatsen men om orten börjar expandera hamnar vi ju i ett helt annat läge. Då kanske det blir aktuellt att bygga en riktig skola men det är svårt att veta i dagsläget.

Är det dyrare att driva en liten skola?

– Det är ingen bra affär. I Göteborg där jag jobbade tidigare fick vi kämpa med våra små skolor och då hade de ändå 50-100 elever. Här är det 14. Alla elever har rätt att ha en behörig lärare i alla ämnen och det kan vara en svårighet när man driver en småskalig skola, säger Päivi Malmsten.