Kommunen kraftsamlar för att ge ungdomar stöd

Mölnlycke

Efter helgens skjutningar i Mölnlycke har kommunen aktiverat sin krisledningsgrupp.
I dagsläget handlar kommunens arbete framför allt om att hjälpa och stötta ungdomar som känner oro inför det inträffade.

– Det är ju polisens ansvar att upprätthålla lag och ordning och att utreda det som har hänt. Det vi har gjort är att höja beredskapen för att göra det möjligt att fånga upp våra äldre elever och ungdomar som känner oro. I och med att det var lokala konstellationer som var inblandade finns det ju bekanta och släktingar som är direkt berörda av detta, säger Per-Arne Larsson, säkerhetschef i Härryda kommun.

Fältare i Mölnlycke

Han beskriver att skolornas elevhälsoteam finns tillgängliga och är uppmärksamma på att fånga upp och stötta elever som mår dåligt. Kommunens fältarbetare kommer också att koncentrera sitt arbete till Mölnlycke den närmsta tiden.

Kände kommunen till att det fanns en MC-klubb som hade en lokal i centrala Mölnlycke?

– Det finns en del som kände till att det har funnits en MC-klubb under mycket lång tid, men den har inte gjort något som har väckt polisens nyfikenhet. Det finns ju många MC-klubbar och vi har inte fått några förvarningar om att något sånt här skulle inträffa, säger Per-Arne Larsson.

När det gäller den lokala konstellationen som hamnade i konflikt med MC-gänget och dess besökare med koppling till Hells Angels bedömer han att det rör sig om en handfull män i 25-årsåldern. Då det varit tämligen tyst om gänget under det senaste halvåret är Per-Arne Larsson mycket överraskad över helgens händelse.

Minskad oro i centrum

Under 2016 var det mycket oro i Mölnlycke centrum där individer ur den kriminella konstellationen rörde sig och betedde sig hotfullt mot allmänheten. Då var det också många ungdomar på orten som lockades att hänga på det kriminella gänget. Kommunen kallade då allmänheten till ett möte och tog krafttag för att stävja problemen.

– Vi gjorde flera insatser och bröt den trenden och jag har inte upplevt att vi har haft den situationen sedan dess. I vintras hade vi en del skadegörelse i centrum men det bröt vi ganska snabbt och det är inte klarlagt om det hade någon koppling till det här gänget.

Är det inte lika många ungdomar som lockas med länge?

– Det är inte helt borta men de är inte så många längre.

Är det många Mölnlyckebor som har hört av sig till kommunen och varit oroliga efter det som hände i lördags?

– Nej, det är några enstaka. Vi hade förväntat oss mer. Det skulle kunna bero på att man ser att det är en uppgörelse mellan två kriminella konstellationer och att tredje part inte blev påverkad. Det kan också bero på att det skedde i ett industriområde och inte på ett torg eller mellan bostadshus. Det gör att människor inte känner att ”nästa gång kan jag bli drabbad”. Att polisen grep ganska många kan också ha betydelse, det är inte så många som går fria.

Personerna i det lokala gänget har varit kända av kommunen under lång tid. Varför har man inte lyckats bryta deras beteende?

– Det har lagts ner stora resurser under årens lopp och det har lyckats med flera av dem, men i några fall lyckades vi inte. Det är helt enkelt så att de inte har varit tillräckligt motiverade.

Vad har kommunen för beredskap om det blir en fortsättning på den här konflikten?

– Vi följer givetvis utvecklingen och har daglig kontakt med polisen. Polisen har också trygghetsskapande åtgärder med fler poliser på plats i Mölnlycke.

Polisen finns på plats i centrala Mölnlycke för att lugna invånarna men också för att få kontakt med personer som har gjort iakttagelser som kan kopplas ihop med helgens gängbråk.