• Bild: Jenny Förander
    Maria Kornevik-Jakobsson (C) är nytt kommunalråd i Härryda kommun.

Maria Kornevik-Jakobsson (C) nytt kommunalråd

Härryda kommun

När en ny politisk organisation antas får kommunen ett tredje kommunalråd. Det är Maria Kornevik-Jakobsson (C) som blir politiker på heltid i och med att hon tillträder posten som ordförande i den nybildade välfärdsnämnden.
– Det här uppdraget blir en oerhörd utmaning inom de områden som jag har drivit hårdast inom politiken, ­säger Maria Kornevik-Jakobsson.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde på måndag ska den nya politiska organisationen klubbas igenom. Syftet med förändringen är att öka politikernas möjlighet att påverka styrningen av kommunen.

– Tanken har varit att vi ska styra genom att sätta upp mål, men det fungerar inte längre. Politikerna vill vara med och påverka här och nu, säger Maria Kornevik-­Jakobsson.

För ett antal år sedan slopade Härryda kommun alla nämnder utom de två som är obligatoriska; sociala myndighetsnämnden och miljö- och bygglovsnämnden. I stället skulle man ha beredningar som formulerade inriktningsmål som förvaltningen skulle jobba efter. Problemet var att målen blev så öppna för tolkning att politikerna kände att de fick för lite inflytande över den faktiska verksamheten.

”Tightare samarbete”

– Ett mål kunde till exempel vara att barnen ska få god och näringsrik mat i skolan. Det säger ju ingenting. Politikerna ska inte gå in och styra på detaljnivå, de ska säga vad men inte hur, men med den nya organisationen hoppas jag att vi ska få ett tightare samarbete och större kommunikation med de olika sektorscheferna.

Systemet innebar också att i princip alla frågor hamnade på kommunstyrelsens bord.

– Det var ett omöjligt uppdrag, säger Maria.

Därför har man nu valt att skapa en välfärdsnämnd som tar över ansvaret för områdena utbildning, socialtjänst, kultur, fritid och ideella organisationer. Kommunstyrelsen ska när förändringen träder i kraft ansvara för samhällsbyggnadsfrågor, näringsliv, miljö, internationella frågor, trygghet och krisledning.

I stället för att som tidigare ha olika beredningar för olika politikområden ska man också skapa en fast beredning som har fått namnet Framtidens välfärd och samhällsutveckling. Beredningen ska ha 21 ledamöter och kommer att jobba med att sätta upp mål för olika verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

Varit riksdagsledamot

Trots att Maria Kornevik-Jakobsson haft en rad tunga politiska uppdrag, bland annat som ordförande i sociala myndighetsnämnden, kommunfullmäktiges ordförande och riksdagsledamot, ser hon det nya uppdraget som det mest krävande hittills. Områdena hon ansvarar för, som skola och socialtjänst, upptar en stor del av kommunens budget. Det är också de frågorna hon alltid brunnit för och jobbat med, både som politiker och i sitt civila arbete som psykoterapeut.

”Inte gått ihop”

– Det finns ett samhällsengagemang. Jag har haft fosterbarn sedan jag var 21 år. Jag har ägnat sju år på universitetet åt att läsa om barn och barns utveckling. Min professionella karriär har inte alltid gått hop med politiken, jag kan ju inte ändra allt efter hur jag vill ha det, men grundfokus måste alltid vara att se till att de unga får vad de behöver. Det är lätt att hänga på trender och tappa fokus på grunduppdraget som är att fostra barnen till att bli trygga vuxna, säger Maria.

Hon nämner förskoleupproret som ett exempel där politikerna borde lyssna på personalen som är utbildad och känner till barnens behov.
– Jag är också med i upproret. Personalen vet vad barnen behöver och tycker inte att de kan leverera. Som politiker har vi ju en budget att följa men ju mer pengar vi lägger på de mindre barnen, desto mer kommer vi att tjäna på en minskad psykisk ohälsa längre upp i åldrarna, säger Maria.

Utbilda lärare

Varför så många unga mår dåligt är en annan fråga hon tycker behöver uppmärksammas mer.

– Vi måste ge lärarna utbildning i att se hur ett barn mår, säger hon.

Fritid och kultur beskriver Maria också som jätteviktiga områden.

– Det är sånt som måste fungera, det är balsamet i samhället. Där upplever jag att vi har ett relativt rikt utbud. Tjänstemännen är duktiga på att hitta på aktiviteter även för dem som inte gillar att idrotta.

Dock skulle hon gärna vilja att det fanns fritidsgårdar i kommunen.

– Vi har Studio 11 och 13 och öppen skola, men är det verkligen så roligt att återvända till skolan efter skoldagens slut?

När det gäller kultur tycker hon det är viktigt att det även får finnas konst som upprör.

– Det är skojigt när man blir lite upprörd. Sånt tycker jag aldrig att kommunen ska bestämma över.

Välfärdsnämnden kommer att bestå av 13 politiker och lika många ersättare. Maria ser stora fördelar med att det skapas fler poster för ersättare.

– Det blir som en plantskola. Det kan vara skönt att börja med att sitta bredvid och lära sig. Jag minns när jag började som ersättare i skolstyrelsen och tjänstemännen pläderade om flerårsbudgetar. Jag lärde mig jättemycket och i dag kan jag läsa en budget.

Den 1 januari 2019 ska den nya politiska organisationen träda i kraft, men Maria Kornevik-Jakobsson tillträder sitt nya uppdrag redan den 1 december.

– Det gäller att gå in i det från den ödmjuka sidan och börja med att lära känna förvaltningarna, säger hon.