Arkivbild: JENNY FÖRANDER
PÅ VÄG UPP. Finnsjön har inte varit sig lik efter den torra sommaren. Sedan bilden togs har vattennivån stigit och nu upphävs bevattningsförbudet.

Nu är bevattningsförbudet upphävt

Härryda kommun

Sommarens värme och torka tvingade fram ett bevattningsförbud i kommunen sedan mitten av juli. Nu är det förbudet upphävt.

I september var vatten­nivån i Finnsjön, som är Mölnlyckebornas och Landvetterbornas dricksvattentäkt, på sin bottennivå. Detta efter den värme och torka som varit under sommaren.

– Efter sommarens extrema hetta och kruttorra väder kom bottennivån i Finnsjön först i september trots att bevattningsförbudet infördes i mitten av juli. Då var vi väldigt oroliga för hur sjön mådde. Vädret råder vi inte över, men vår egen användning av vatten kunde vi göra något åt. Alla fick hjälpas åt för att inte fresta på ännu mer, säger Jessica Sténhoff, VA-chef i Härryda till kommunens hemsida.

Häver förbudet

Nu har trots allt vatten­nivån återgått till en så pass hög nivå att kommunens VA-verksamhet nu går ut med att man häver bevattningsförbudet som rådit. Däremot vill man fortsatt att kommunborna tänker lite extra på sin vattenförbrukning då vädret skulle kunna orsaka nya problem framöver.

– Nivåerna för dricksvatten, ytvatten och grundvatten är fortfarande lägre än normalt. En riktig iskyla kombinerad med en nederbördsfattig senhöst och vinter och vi kan få problem till våren. Behåll medvetenheten från i somras och fortsätt vara rädd om vattnet även framöver, ­säger Jessica Sténhoff.

Kommunen har trots allt försäkrat sig om att man kommer kunna köpa in vatten från grannkommunerna om det skulle bli direkt nödvändigt framöver.

– Klimatpåverkan råder vi inte över men vi förstärker vattentillgången både kortsiktigt och långsiktigt genom att grannkommunen Mölndal nu ger oss en buffert så att vi kan köpa in så mycket vatten vi behöver från våra grannkommuner, säger Jessica Sténhoff och fortsätter:

”Nytt vattenverk”

– Dessutom tar vi Västra Nedsjön i anspråk som ny drickvattentäkt om fyra år. Den långsiktiga planeringen påbörjade vi 2012 med att kommunfullmäktige beslutade om att vi ska bygga ett nytt vattenverk i Hindås med vatten från Nedsjöarna. Planen är att vi ska driftsätta det nya vattenverket år 2022.

  • Adam Andersson031-98 50 67