• Bild: HENRIK SENNELÖV
    SPELAR ROLL. I områden med grannsamverkan har antalet bostadsinbrott halverats. I Härryda kommun var inbrotten ovanligt få i november i år. Frågan är om det är en tillfällig nedgång eller en trend som kommer fortsätta.
  • Bild: HENRIK SENNELÖV

Allt färre bostadsinbrott

Härryda kommun

Nu minskar bostadsinbrotten i Härryda kommun. I november då inbrotten brukar vara som flest skedde endast två inbrott i kommunen.

Ann Rönnäng, brottsförebyggande handläggare i ­polisregion Väst, berättar att bostadsinbrotten minskar i stora delar av landet.

– Det är bara i Jämtland det har varit ett uppsving, säger hon.

I Härryda kommun var 2015 ett toppår då 120 bostadsinbrott begicks. I statistiken räknas även inbrottsförsök och inbrott i fritidshus med. 2016 minskade inbrotten för att sedan öka något 2017 då 100 inbrott begicks.

Hittills i år har 68 inbrott och inbrottsförsök gjorts i Härryda kommun. Medan normalkurvan för antal inbrott har följts någorlunda under resten av året är det uppgången i november som helt har uteblivit. 216 gjordes 25 inbrott under november månad och i är det alltså ­bara två inbrott som anmälts ­under samma period.

Rekordllåga siffror

Om det inte sker en kraftig ökning under december kan alltså 2018 hamna på betydligt lägre siffror än de föregående åren.

– Även om året inte är slut ännu känns det som att 2018 kommer att ligga lägre än tidigare år, säger Ann Rönnäng.

Å andra sidan var det en kraftig ökning av inbrotten just i december i fjol. Även då var inbrotten ovanligt få i november (9) men det uppvägdes av att det gjordes 22 inbrott i december då inbrotten enligt normalkurvan brukar gå ner.

Enligt Ann Rönnäng går det inte med säkerhet säga vad som orsakar variationerna i antalet inbrott.

– Man hoppas ju naturligtvis att de ska fortsätta att minska men det kan vara stora avvikelser ett år och sedan återgår det till normalkurvan igen, säger hon.

Flera förklaringar

Hon tror inte att det finns en förklaring till minskningen utan att det är flera faktorer som samverkar.

– Är personerna som brukar göra inbrott någon annanstans? Har de gått över till andra brott eller har de slutat begå brott? Har medveten­heten hos allmänheten ökat så att det har blivit svårare att göra inbrott? Jag kan bara spekulera men jag tror det finns flera förklaringar, säger Ann Rönnäng.

Allmänheten viktig

När det gäller hur polisen arbetar säger Ann Rönnäng att de är väl medvetna om att bostadsinbrotten brukar vara som flest under hösten. I exempelvis Halland har polisen därför gjort en jättesatsning på att informera allmänheten.

– Vi har riktat information till hundägare, Hemglass, posten; alla som rör sig i ett område och inte bara de som bor där; för att de ska hålla ögonen öppna. Att polis och allmänhet är uppmärksamma är det som är viktigast.

Ta hjälp av grannar

Det bästa sättet att undvika inbrott är enligt Ann Rönnäng att det ser ut som att någon är hemma.

– Nu på hösten blir det mörkt tidigt på eftermid­dagen och då syns det väldigt tydligt vem som inte har kommit hem.

Det går till exempel ha ­rörelsestyrd utebelysning för att ingen ska kunna stå ostört och bryta sig in utan att någon ser det.

När någon är bortrest är det bra om grannarna tar ett extra varv runt huset och hjälper till med att ta in posten och skotta garageuppfarten.

På vissa håll har det kommit rapporter om att inbrottstjuvar placerat ut stenar och annat utanför ytterdörren ­eller på brevlådan för att se om det är någon som är hemma. Även där kan grannarna hålla koll och ta bort eventuella misstänkta föremål.

Halverar inbrotten

Polisen talar ofta varmt om grannsamverkan som metod för att stävja inbrott. Enligt forskning som gjorts i Kungsbacka halverades antalet inbrott i de områden som hade grannsamverkan.

– Ju fler som tar en runda runt kvarteret och håller lite koll på människor som rör sig där desto bättre. Då minskar man tjuvarnas möjlighet att verka i området, säger Ann Rönnäng.

Hon föreslår att grannar ska ta en kvällspromenad tillsammans.

– Det ökar grannsämjan och folkhälsan samtidigt som det är brottsförebyggande. Hundägare är ju också alltid ute och går, om de har på sig reflexväst och tar med sig ficklampa blir de ännu mer synliga, säger Ann Rönnäng.