Inte en enda hemlös ska svikas

Debatt

Inte en enda hemlös vill vi se svikas av samhället. Inte här i kommunen, inte i Västra Götaland, inte någonstans i Sverige.
Det är ytterst oansvarigt av våra samhällsföreträdare att detta sker.
Vi vill påminna om vår grundlag och särskilt påminna om Regeringsformen 2§: ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”
Cirka 5 400 personer är hemlösa i vår grannkommun Göteborg. Nästan en tredjedel är barn som inte har någon fast punkt i tillvaron. De lever i utsatthet och förnedring, vissa utan någon vidare konkret samhällelig hjälp. Trots att berörda familjer och ensamstående kan kämpa för en positiv livstillvaro efter att livet har slagits i spillror.
I denna utsatthet av avsaknad av bostad och samhällelig hjälp, är det lätt hänt att utsättas för ”brott mot person”. Vissa kan misshandlas, skändas och våldtas. Vissa kan gå en djup traumatisk verklighet till mötes.
Vi kan inte svika människor på det här sättet. Det är fel. Vi har vår grundlag. Den ska hållas.
Våra samhällsföreträdares uppgift är att se till att ”all makt utgår från folket”. Att samtliga berörda tar sitt ansvar och ser till att lagar efterföljs. I dag ställs orimliga krav på den som vill ha eget boende. Krav som inte fungerar. Krav som inte är verklighetsanpassade.
Den dag då alla erbjuds egen bostad kan vi stå för att vi är ett mänskligt samhälle – för alla.
Här i kommunen, i Västra Götaland och i Sverige.

Tina Lundberg
ordförande Feministiskt initiativ Härryda
Dan van Ginhoven
kassör Feministiskt initiativ Härryda