Kommunen: ”Vi ställer inte någon på gatan”

Härryda kommun

I två år har kommunen ansvar för att ge etableringsstöd till nyanlända, därefter ska de klara sig på egen hand.
– Vi vill tydliggöra att nu måste de själva leta efter någonstans att bo, men vi ställer inte någon på gatan, säger Elsie Johansson, verksamhetschef för integration och arbetsmarknad på Härryda kommun, med anledning av brevet som rört upp känslor på Hindås camping.

Boendet på campingen var tänkt som en tillfällig lösning, men då det har varit svårt att hitta några alternativ har i stället flera blivit kvar där i två års tid. De lägen­heter som kommunen har kunnat förmedla har i första hand gått till barnfamiljer.

Inget bra boende

Elsie Johansson är väl medveten om att Hindås camping inte är något bra boende i längden om man vill att människor ska etablera sig i det svenska samhället. I dagsläget råder en överbeläggning med 15-20 personer vilket skapar en trångboddhet som är påfrestande. Rummen rymmer inte mycket mer än en säng och de boende har inget eget kök att laga mat i.

Bostadsbristen i kommunen har dock gjort att det saknas alternativ.

– Vi har ett antal personer som vi har fått placera i andra kommuner för att vi inte har några bostäder. Det får konsekvenser för skolgång och annat så vi försöker plocka hem dem så fort det går, säger Elsie Johansson.

Bor på vandrarhem

I början av oktober var åtta hushåll med nyanlända inhysta på vandrarhem eller hotell utanför kommunen. Förutom att det är en dyr och olämplig lösning, inte minst för barnfamiljer, betalas ersättningen från Migrationsverket då ut till kommunen där personerna är folkbokförda och inte till Härryda som har ansvar för deras etablering.

Några personer som anvisats till Härryda kommun bor fortfarande kvar på ett av Migrationsverkets boenden i väntan på att få en bostad i kommunen.

Tar emot många

Enligt bosättningslagen från 2016 är varje kommun skyldig att ta emot ett visst antal nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Under de senaste två åren har 245 personer anvisats till Härryda kommun, vilket enligt Elsie Johansson är en jämförelsevis hög siffra.

– Vi har försökt påverka Migrationsverket och påtala att vi har brist på bostäder, det är bland annat flera byggprocesser som har dragit ut på tiden, men vi har ju bra förutsättningar på arbetsmarknaden och det påverkar också hur många vi får ta emot. I de kommuner där det finns lediga bostäder finns det inga jobb, säger hon.

2019 ska ytterligare 76 nyanlända tas emot i Härryda kommun.

Ständig bostadsjakt

Elsie Johansson poängterar att kommunen jobbar med alla tillgängliga medel för att få fram bostäder. Ett försök som tyvärr inte gett något större gensvar är satsningen på att få kommuninvånare att hyra ut ett rum eller en lägenhet åt en nyanländ person.

– Vi har fått något napp men inte mer. Det är lite förvånande, vi trodde att det skulle vara lättare, säger Elsie Johansson.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att iordningställa lokaler i en före detta förskola på Borgåsvägen i Landvetter för att göra lägenheter åt fyra nyanlända familjer. Lägenheterna ska vara klara för inflyttning under våren.

Det pågår också en utredning kring möjligheten att skapa bostäder åt nyanlända i ett tidigare motivationsboende i Stockabäck i Rävlanda. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att de boende har möjlighet att ta sig därifrån till skolor och praktikplatser.

– Vi söker efter olika alternativ hela tiden, säger Elsie Johansson.

Inte varit tydliga

När det gäller de boende på Hindås camping säger hon att kommunen inte har varit tillräckligt tydlig med att de själva ska söka efter bostad. Därför vill man nu förtydliga att kommunens ansvar upphör efter två år.

Det betyder dock inte att kommunen har för avsikt att köra ut människor på gatan. Hittar de inget annat boende kan deras kontrakt förlängas.

– Vi försöker stötta och coacha dem med att söka efter en bostad. När de kommer ut i jobb, blir självförsörjande och får kontakter blir det också lättare för dem att själva hitta en lägenhet, säger Elsie Johansson.

De boende på Hindås camping säger att bekanta som bor i andra kommuner har fått lägenheter efter bara några månader. Är det extra svårt just i Härryda?

– Ja, det stämmer säkert. Det är en så het region här, det är ett jättetryck efter bostäder samtidigt som flera byggprocesser blivit försenade.

Kan inte kommunen bygga tillfälliga bostäder för att klara mottagandet?

– Vi undersöker alla alternativ för tillfälliga bostäder, men vi ser att småskaliga alternativ med möjlighet till egen matlagning är att föredra för snabb integration.