Arkivbild: ARON MIKAEL SIK

Ny utredning förordar tunnel väster om Rävlanda centrum

Rävlanda

Varje gång ett tåg passerar Rävlanda blir det stopp i biltrafiken. Nu har kommunen utrett möjligheten att komma runt problemet med hjälp av en tunnel under järnvägen.

Rävlandaborna har kämpat i många decennier för att få till en planskild korsning för att inte samhället ska klyvas i två delar varje gång ett tåg passerar. Nu har kommunen låtit göra en utredning för att se vilka möjligheter som finns att bygga bort järnvägskorsningen. Resultatet ligger nu på kommunstyrelsens bord.

– Den här järnvägskorsningen påverkar väldigt mycket. När bommarna är nere skärs samhället verkligen itu, säger Henrik Yngve, processledare på trafikverksamheten i Härryda kommun.

Fem förslag blev två

I utredningen har fem olika alternativ studerats varav tre har förkastats. Exempelvis har man avfärdat förslaget att göra en tunnel under järnvägen vid den befintliga korsningen då det skulle innebära att flera byggnader skulle behöva rivas. Det skulle inte heller minska mängden tung trafik som går rakt genom samhället.

Även förslagen Väst och Öst som skulle innebära att skapa nya väganslutningar en bit utanför samhället har avfärdats eftersom de bedöms kosta mycket och den befintliga korsningen skulle behöva finnas kvar för lokala resor inom samhället.

I stället framhåller utredningen två olika förslag på vägdragningar strax väster om centrum. I det förslag som kallas alternativ Centrum dras en ny väg från Hindåsvägen i norr till Boråsvägen i söder med en tunnel som går genom den upphöjda järnvägsbanken. Det förslaget innebär den minsta förändringen av samhället jämfört med hur det ser ut i dag.

Leder bort trafiken

Alternativet Centrum-väst innebär att dra en 700 meter lång väg från Hindåsvägen i norr som i stället ansluter till Hällingsjövägen i söder. Även i det förslaget ingår en tunnel under järnvägen som hamnar lite längre västerut än i det första förslaget. En del av trafiken på Borås­vägen skulle då flyttas över till den nya vägen vilket skulle skapa en bättre miljö utanför kyrkan och Rävlandaskolan.

Byggkostnaden för de två förespråkade alternativen beräknas vara cirka 50-70 miljoner kronor.

Krävs samarbete

Om något av alternativen ska bli verklighet krävs dock att Härryda kommun får med sig Trafikverket på tåget eftersom det är den statliga myndigheten som äger både vägar och järnväg.

– Trafikverket tycker att den nuvarande järnvägskorsningen fungerar tillfredsställande och har inga planer på att göra några åtgärder men det är ju inte ovanligt att kommuner gör överenskommelser med Trafikverket, säger Henrik Yngve.

Missvisande siffror

Jan Hermansson är ord­förande i Rävlanda samhällsförening och har jobbat för en planskild korsning i många år. Han är positiv till att kommunen nu utreder frågan men anser att störningen för samhället är betydligt större än vad Trafikverket har uppgett.

– Trafikverket är rätt kallsinnigt till att hjälpa till att bygga så nu gäller det för oss att visa att störningsdelen är betydligt större än vad de har räknat med. Godstrafiken är ofta förlagd under den tid då det är som mest trafik i rörelse och vid tågmöten kan bommarna vara nere i tolv minuter. Jag har sett utryckningsfordon bli stående i sju minuter. Nu ska det byggas nya lägenheter i söder och då kommer trafikintensiteten öka ytterligare, säger han.

Om Härryda kommun och Trafikverket skulle komma överens om att en ny väg­anslutning under järnvägen ska byggas och löser finansieringen kommer det ändå dröja ett bra tag innan arbetet kan dra igång. Henrik Yngve uppskattar att det kan ta mellan sju och elva år innan en tunnel finns på plats.

– Man kan alltid hoppas på att det kan gå fortare men det är oftast långa processer när det är två parter som är inblandade, säger han.