• Bild: PARTILLE KOMMUN
    TAGIT KRAFTTAG. Skadegörelse och klotter har minskat i Partille.
  • Bild: PARTILLE KOMMUN
    EFTER KLOTTERSANERINGEN.

Brottsligheten på väg ner

Härryda/partille

Brottsligheten minskar i både Härryda och Partille, men när det gäller misshandel skiljer sig kommunerna åt.
Medan misshandelsfallen minskat med 20 procent i Härryda är ökningen nästan lika stor i Partille.

Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik anmäldes 3 369 brott i Härryda kommun under 2018. I Partille är siffran något högre, 3 491.

I båda kommunen innebär det att antalet brott minskat med cirka 350 brott jämfört med föregående år. För Härrydas del har därmed en stadigt uppåtgående trend brutits och man närmar sig siffrorna från 2014 (3 300 brott).

Partille å sin sida har haft en generellt nedåtgående trend sedan 2014 då 4 019 brott anmäldes i kommunen.

Färre inbrott

I båda kommunerna kan mycket av minskningen av brott härröras till att antalet brott mot förmögenhet gått ner. När det gäller inbrott drabbades Partille hårt under 2017 då 549 inbrott begicks. 2018 hade siffran minskat till 391.

I Härryda gjordes 349 inbrott 2017 och året därpå var siffran nere på 272.

Antalet stölder minskade i Partille med 18 procent (från 2 018 till 1 664) medan antalet stölder i Härryda minskade med tio procent (från 1 820 till 1 629).

Mindre skadegörelse

När det gäller skadegörelse minskade antalet brott i Härryda från 425 till 379. I Partille minskade fallen från 346 till 322.

En kategori brott som sticker ut när man jämför de båda kommunerna är antalet rån. Efter en toppnotering med 23 anmälda rån under 2017 är Härryda tillbaka på 15 rån 2018, vilket ligger strax över genomsnittet för de senaste fem åren.

I Partille anmäldes 36 rån 2018, vilket överensstämmer väl med genomsnittet de senaste fem åren.

Fler fall av misshandel

När det gäller misshandel hade Härryda en toppnotering 2017 med 220 fall som minskade med 20 procent till 175 året därpå.

I Partille var utvecklingen den motsatta: 195 fall under 2017 vändes till 228 nästkommande år, en ökning med 17 procent.

Antalet försök till mord eller dråp var dock högre i Härryda: Från att inte ha haft ett enda fall 2017 drabbades Härryda av fem försök till mord eller dråp 2018. Partille gick från fyra mord- eller dråpförsök 2017 till ett i fjol.