Illustration: SWECO
GRÄSTAK. Så här kan det nya vattenverket i Hindås komma att se ut.

Dags att tycka till om nya vattenverket

Hindås

Ett nytt vattenverk ska byggas i Hindås för att säkra vattenförsörjningen i kommunen.
Detaljplanen som ska göra bygget möjligt är nu ute på granskning.

Beslutet om att bygga ett nytt vattenverk i Hindås fattades redan 2012. Fem år senare fick kommunen den utökade vattendomen som krävs för att verket ska kunna förverkligas.

– Det har funnits ett vattenverk i Hindås tidigare men det lades ner i början av 2000-talet. Nu handlar det om helt andra volymer, säger Jessica Stenhóff, VA-chef i Härryda kommun.

Rekordlågt vatten

Att kommunen har behov av ett nytt vattenverk märktes inte minst i somras. Vattennivåerna i Finnsjön, som förser stora delar av kommunen med vatten, var rekordlåga efter den regnfattiga sommaren och kommunen tvingades införa bevattningsförbud som varade ända in i november.

– Målet med det nya vattenverket är att vi ska ha ett överskott och bli mer egenförsörjande med vatten. I dag köper vi vatten från både Mölndal och Partille för att klara vattenförsörjningen i de västra delarna av kommunen. I framtiden kan vi ha det mer som reservvatten, säger Jessica Stenhóff.

Bredvid Aspen

Det nya vattenverket som ska försörjas med vatten från Västra Nedsjön planeras att byggas nordväst om Aspen industri. I detaljplanen ingår också områden för industriverksamhet söder om Iberovägen och en omdragning av vägen.

Anna Wallin som är planarkitekt räknar inte med att det är så många som kommer att ha synpunkter på detalj­planen.

– Förslaget var ute på samråd för ett år sedan och det är framför allt intilliggande Aspen industri som har haft synpunkter men vi har haft en kontinuerlig dialog med dem, säger hon.

Tid för synpunkter

Handlingarna till detaljplanen finns i kommunhuset, på Hindås bibliotek och på kommunens hemsida. Eventuella synpunkter ska skickas till kommunen senast 18 januari.

Om allt flyter på räknar Anna Wallin med att detaljplanen ska kunna antas under första kvartalet 2019.

– Planen är att vatten­verket ska tas i bruk under 2022 så vi ligger i startgroparna för att dra igång bygget, säger hon.