Få synpunkter på nytt bostadsprojekt

Mölnlycke

Detaljplanen som ska förvandla stenbrottet i Bråta till innovativt bostadsområde med 750 bostäder är nu ute på samråd.
Senast på tisdag ska synpunkter lämnas in till kommunen.

Det nya bostadsområdet i Bråta som går under namnet Wendelstrand är en av totalt tre byggherredrivna planprocesser som just nu pågår i kommunen som en slags pilotprojekt. Entreprenör är Next step group som bland annat byggt uppmärksammade Nya Hovås.

Nina Storsveen från konsultföretaget Tyréns har anlitats av kommunen för att samordna projektet. Hon berättar att det hittills har kommit in relativt få synpunkter. När det i förra veckan hölls öppet hus i samband med samrådet var det endast en person som dök upp.

– Generellt kommer det ju mer folk när man bygger nära där andra människor bor och så är det ju inte här, säger Nina Storsveen.

Inga stora ändringar

Några skriftliga yttranden har kommit in, men de handlar inte om några större justeringar av planen.

– Några handlar om trafikförslaget av utformningen av Boråsvägen. Enligt förslaget ska det göras vissa justeringar för att hålla nere farten på vägen, säger Nina Storsveen.

När samrådstiden går ut på tisdag kommer alla yttranden att gås igenom för att se om det ska göras några justeringar. Planen beräknas sedan kunna gå ut på granskning efter sommaren och antas i kommunfullmäktige i slutet av 2019.

Enligt den ursprungliga tidsplanen ska de första lägenheterna stå klara 2022, men det kan påverkas av hur lång tid det tar innan stenbrottet som fortfarande används läggs ner.