För inte vidare era fördomar till era barn

Debatt

Min dotter gick i 3:an på Lunnaskolan förra året. Det läsåret var det fem stycken parallellklasser och därför kunde inte alla eleverna hamna på samma skola när de bytte skola till 4:an. Eftersom söktrycket var högre för Önnerödsskolan blev det inget fritt skolval utan det var Skollagens närhetsprincip som blev avgörande för vilken skola eleven hamnade på. Min dotter gick i en klass där de allra flesta bor nära Önnerödsskolan medan vi bor lite längre bort. Därför fick min dotter placering på Landvetterskolan trots att vi sökte till Önnerödsskolan (på grund av kamraterna).

Placeringsbeskedet kom på mail till vårdnadshavarna, skolan visste enligt egen utsago inte hur utfallet hade blivit och hade därför inte möjlighet att stötta eleverna när beskedet offentliggjordes. Det ledde till att eleverna pratade med varandra på rasterna om huruvida de ”fick” Önnerödsskolan eller ”hamnade” på Landvetterskolan. När min dotter frågade runt i klassen så svarade alla hon frågade att de ”fick” Önnerödsskolan och hon kände sig väldigt ensam i att ha ”hamnat” på Landvetterskolan. Dessutom informerade hennes klasskompisar, de som ”fått” Önnerödsskolan, att på Landvetterskolan var ”alla elever mobbare och alla lärare är jättedåliga”. Detta gjorde att min dotter gick undan och grät och att hon var helt förstörd när hon kom hem från skolan.

Jag gjorde mitt bästa för att ta reda på fakta, kunde dessa påståenden stämma? Jag var i kontakt med kommunens politiker och tjänstemän samt sökte även information på Skolverkets och Skolinspektionens hemsidor. Den samlade bilden var att Landvetterskolan och Önnerödsskolan var ganska lika.

Men hur kommer det sig då att min dotters klasskamrater hade denna uppfattning om Landvetterskolan? Eftersom dessa 9-åringar inte är av den sadistiska sorten och därför troligen inte hittade på detta för att såra en klasskamrat ligger det nära till hands att tro att de fått denna information av någon, mest troligt sina föräldrar. Jag vill därför be er vårdnadshavare att inte föra era fördomar vidare till era barn, era ogrundade åsikter sårade min dotter, hon mådde dåligt i ett halvår på grund av detta. Jag vill också be er professionella i skolan att inte en gång till låta en så viktig information gå ut utan kunskap eller agerande från er sida. Det kan inte stämma med ert uppdrag att verka för varje barns bästa.

Nu, efter att min dotter har gått på Landvetterskolan en termin, kan jag konstatera att de fakta som jag fick från politiker och tjänstemän stämde och att de illa­sinnade rykten som min dotter fick till sig var helt ogrundade. Min dotter trivs med sina klasskompisar, hon har en jättebra klasslärare, ämneslärarna är engagerade och rektor för årskurs 4-5 är även hon engagerad och lyhörd.

Mamma