Första hbtq-priset delas ut i Härryda kommun

Härryda kommun

I år är det premiär för Härryda kommuns hbtq-pris.
Fram till 1 mars går det att nominera kandidater som har gjort en insats för att främja lika rättigheter och möjlighet oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Det var i februari 2018 som kommunfullmäktige klubbade igenom beslutet att införa ett hbtq-pris. Initiativet kom från Socialdemokraterna som hade lämnat in en motion i frågan.

– Vi fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett hbtq-pris skulle utformas. Vi i förvaltningen tycker att det är en bra idé, hbtq-frågan är viktigare än någonsin. I Sverige har vi ett ganska starkt läge men runt omkring oss kan vi på ganska nära håll se hur vindarna blåser åt fel håll, säger Joakim Albrektsson, kulturchef i Härryda kommun.

Behöver lyftas fram

Han tycker att det är bra att lyfta fram det goda arbete som görs för att främja mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Inom kulturverksamheten har hbtq-frågan varit på agendan under relativt lång tid men under sin tid som kulturchef i kommunen har Joakim Albrektsson tagit initiativ till att ta upp sam­talen ur ett bredare kommun­perspektiv. Han tycker att Härryda kommun är bra på att jobba med hbtq-frågor.

– Det finns ett stort engagemang inom förvaltningen och en stark tro på att detta också är en del som ingår i arbetsmiljöfrågorna, säger Joakim Albrektsson.

Pionjärer

Han känner inte till någon kommun som har ett hbtq-pris.

– Det är ett rätt unikt pris men jag hoppas att fler tar tag i detta. Vi har varit i kontakt med Westpride som är jätteglada att vi tar det här initiativet, säger Joakim Albrektsson.

Den eller de som nomineras till priset ska verka inom Härryda kommun eller ha gjort en insats med anknytning till kommunen. Det kan handla om ett företag, en förening, en arbetsplats eller en kultur- eller fritidsaktivitet där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter.

En grupp inom kommunen ska gå igenom de nominerade och lämna förslag på en vinnare till kommunstyrelsen. Beslutet fattas i april och priset delas ut i samband med ett evenemang 17 maj som är den internationella dagen mot homofobi och transfobi.