Mer än dubbelt så många rån i Partille

Härryda/partille

Under 2018 begicks 36 rån i Partille. I två av fallen hade gärningspersonen skjutvapen.

HP/PT har tittat lite närmare på de rån som anmäldes under 2018. I Härryda begicks 15 rån och i Partille 36. I de flesta fallen handlar det om privatpersoner som blir rånade utomhus.

I Partille har två personer drabbats av rån där gärningspersonen har haft skjutvapen. I ett av fallen var den drabbade under 18 år.

Totalt har 16 personer under 18 år blivit rånade. Tolv av de rånen skedde utomhus medan fyra personer under 18 år blev rånade inomhus.

Av personerna över 18 år som har blivit rånade har två drabbats inomhus. En person med en funktionsnedsättning har blivit drabbad.

Det har också skett två butiksrån, men i inget av fallen har gärningspersonen haft skjutvapen.

I Härryda har 15 rån begåtts under 2018 varav ett butiksrån. 14 rån har begåtts mot privatpersoner utomhus och i sex av fallen har den drabbade varit under 18 år.