Nytt politiskt förslag drabbar de svagaste

Debatt

Först var det Guldsmedsgården där ett antal funktionshindrade skulle tvångsförflyttas från sina lägenheter. Många hade bott där upp emot 20 år. Tack och lov togs förslaget åter, men oron finns fortfarande kvar hos de boende.
Nu är det dags för nästa svaga grupp att drabbas. Inom kommunens Arbetsmarknadsenhet finns en verksamhet vid namn Snicken. Denna verksamhet ger människor som står långt från arbetsmarknaden en träning i social gemenskap samt arbetsträning. Flertalet av deltagarna har tidigare varit hänvisade till ensamhet och sysslolöshet. Arbetsförmedlingen har avvisat insatser, då de anser personerna stå allt för långt från arbetsmarknaden.
Redan vecka tre skall verksamheten stängas. I nuläget finns inga kända förslag till ersättning till den stängda verksamheten vid Snicken.
I vår välmående kommun borde vi väl ha råd att satsa på de svagaste? Men det anser tydligen inte de styrande politikerna.
Gunilla Eriksson