Planer för Idrottsvägen överklagas

Mölnlycke

I november klubbade kommunfullmäktige igenom detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga cirka 200 bostäder vid Idrottsvägen i Mölnlycke centrum.
Nu har planen överklagats.

Tanken med den nya ­detaljplanen är att fortsätta göra Mölnlycke centrum mer stadsmässigt. Den ska göra det möjligt att bygga cirka 200 bostäder i olika upplåtelseformer, en förskola och verksamhetslokaler norr om Hulebäcksgymnasiet där det i dag bland annat ligger en parkeringsplats. Samtidigt vill man skapa ett gångstråk mot Massetjärn där ett park­område ska anläggas och vidare bort mot Mölnlycke fabriker där Wallenstam har dragit igång sitt stora byggprojekt.

Flera har överklagat

Flera fastighetsägare i intilliggande Gärdesområdet har dock överklagat den nya detaljplanen för Idrottsvägen. Framför allt är det ­höjden på de nya flerbostadshusen som grannarna har reagerat på. En fastighetsägare hänvisar till Plan- och bygg­lagens formulering att nybyggnation ska harmoniera med övrig miljö och skriver: ”Hur kan ett höghus med höjd av 18 meter och ca 5 meter från vår tomt harmonisera med övrig bebyggelse som är ett av Mölnlyckes äldsta villaområden?”

Ökad insyn

Fastighetsägaren har liksom flera av grannarna synpunkter på att nybyggnationen kommer att minska ljusinsläppet till deras bostäder. Hen anser att insynen i den egna bostaden kommer att öka och hänvisar till mäklaruppgifter om att den egna fastigheten kommer att minska i värde.

Flera fastighetsägare oroar sig också över att trafiken kommer att öka på Gärdes­vägen som i dag endast tillåter gång- och cykeltrafik. Enligt detaljplanen ska det bli tillåtet att köra bil där för de blivande radhus­ägarna (sex till åtta fastigheter i den norra delen av detaljplaneområdet) som kommer att ha sina utfarter mot Gärdesvägen, men det kommer inte att vara tillåtet med genomfartstrafik.

– Om man följer väg­skyltarna bör det inte bli så många fordon, säger Anna Wallin, planarkitekt på Härryda kommun.

Hon är inte överraskad över att planen överklagas.

– De flesta planer överklagas i dag så det var ganska väntat, säger hon.

Hon uppskattar att det kan ta uppemot ett halvår för Mark- och miljödomstolen att fatta beslut i frågan men räknar inte med att överklagandena innebär att det blir någon större försening av projektet.

– Det blir en liten fördröjning men det går att jobba lite parallellt även om vi inte går för fullt i väntan på att detaljplanen ska prövas, ­säger hon.