Bild: PARTILLE KOMMUN
BROTTEN MINSKAR. Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare i Partille kommun, tror att det ökade samarbetet har bidragit till att få ner brottsligheten i kommunen.

Säkerhetschefen: Samarbete har gett effekt

Partille

Henrik Gustafsson, säkerhetschef i Partille kommun, känner igen bilden att brottsligheten i kommunen har minskat.
– Det är vår uppfattning att det har gått ner, säger han.

Henrik Gustafsson förklarar nedgången i brottslighet med att kommunen har haft ett nära samarbete med polisen och med Partillebo.

– Den röda tråden är samarbete över gränserna. Ingen klarar det här ensam, säger han.

Han beskriver att det har gjorts en rad trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Under 2017 gav exempelvis polisen ett medborgarlöfte med olika åtgärder för att få ner brottsligheten.

– Utöver den ordinarie patrulleringen skulle polisen vara på plats vid ytterligare minst hundra tillfällen under ett år. När vi summerade året hade de varit här nästa 300 gånger utan att vi räknar in när de har åkt hit på larm, så de klarade det med råge, säger Henrik Gustafsson.

Sedan han började som säkerhetschef i kommunen 2013 har det gjorts en följd satsningar för att få ner brottsligheten.

– 2013 hade vi mycket problem med hot och våld mot tjänstemän. Då gjordes det en stor satsning och 2015 hade de brotten minskat med tre fjärdedelar.

Trygghetsundersökning

2017 genomfördes en trygghetsundersökning som visade att det var skadegörelse, klotter och trafikproblem som invånarna upplevde som de största problemen och en rad riktade insatser gjordes. Henrik Gustafsson nämner klotterjakten som genomfördes hösten 2017, städstafetten våren 2018 och flygande trafikkontroller som gett bra effekt.

– Det är ju ofta ett litet antal personer som begår många brott så när polisen tar de här personerna gör det stor skillnad, säger han.

När det gäller att antalet rån var betydligt större i Partille än i Härryda säger Henrik Gustafsson att det i första hand är en polisiär fråga.

– Jag hoppas att det minskar i och med den ökade polisnärvaron. Min uppfattning är att det inte är värre här än i andra kranskommuner till Göteborg.

En brottsförebyggande åtgärd som nu diskuteras är kameraövervakning, men än så länge har inga beslut fattats i frågan.

– Det är ju bevisat att kameror minskar brottsligheten men man ska inte blunda för att de inte löser brott, brottsligheten flyttar i stället någon annan stans. Vi ska göra en noggrann analys innan vi fattar några beslut men det är väldigt mycket skattepengar som går åt på grund av skadegörelse. Det kan ju vara en enda individ som slår sönder fönstren på en hel skola, det blir många tusenlappar för skattebetalarna, säger Henrik Gustafsson.