Svar till ”Nytt politiskt förslag drabbar de svagaste”, HPPT 17/1

Debatt

Hej Gunilla Eriksson, jag förstår din oro över att vi förändrar arbetsträningen inom kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi ser ett behov av att bredda och utveckla verksamheten så att fler arbetssökande får tillgång till arbetsträning och stöd, för att i sin tur komma snabbare ut i jobb.
Snickeriet har funnits under många år och fungerat bra för en del och mindre bra för andra. Nu satsar vi på en arbetsträning som ligger närmare näringslivet där personerna får arbetsträna ute på företag, i ideella organisationer och inom kommunens egna verksamheter – exempelvis inom café, städ och trädgård.
Förändringsarbetet ingår i planen ”Härryda Framtid” med syfte att minska arbetslösheten och försörjningsstödet.

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Ordförande i välfärdsnämnden