Svårt hitta rätt kompetens

Härryda kommun

Päivi Malmsten, skolchef i Härryda kommun, beklagar att skolan har haft svårt att skapa någon varaktig lösning för eleven.
– Det är väldigt olyckligt att det har blivit så många människor inblandade, säger hon.

Päivi Malmsten är väl medveten om att det är extra viktigt med kontinuitet för elever med exempelvis ADHD.

– Det här är inte bra. Min bild är att det har varit svårt att hitta rätt kompetens, ­säger hon.

Hon har varit i kontakt med rektorn på den aktuella skolan som bekräftar att det finns ett beslut om att till­sätta en elevassistent och att de jobbar på att hitta rätt person till tjänsten.

– Det går inte att ta vem som helst, personen ska ju fungera ihop med eleven. Det är bra om personen har en viss erfarenhet och helst ska det ju vara en utbildad person men det är inte lätt, det är brist på kompetens i hela landet. Målet är att hitta en varaktig lösning men ingen är ju livegen, ibland blir det olyckligt när en anställd bestämmer sig för att göra något annat. Det är inget som vi kan förutse. Vi får hoppas att de nu hittar någon så fort som möjligt och att det blir en långsiktig och bra lösning.

Hur fattas beslut om att sätta in extraresurser till en elev?

– Det gör rektorn i samråd med elevhälsan. Har man en elev med större behov görs en utredning för att ta reda på vilka resurser som behövs.

Vad ska man göra som förälder om man inte tycker att ens barn får det stöd den behöver?

– Det första steget är att föra en dialog med skolan och med rektorn. Nästa steg är att kontakta verksamhets­chefen och sedan mig. Sedan kan man kontakta Skolinspektionen och göra en anmälan.

Är skolan restriktiv med att bevilja elevassistenter?

– För varje elev görs bland annat en pedagogisk kartläggning för att se var behovet av stöd finns. Kanske är det några lektioner där det fungerar bra. Man får titta väldigt individuellt på en elevs behov och utvärdera ofta. Målet är att eleven ska hitta strategier för att klara skoldagen utan stöd, en personlig elevassistent är inte den första åtgärden man sätter in.

Går det att neka en elev stöd för att det inte finns pengar?

– Vi ska möta upp elevens behov och det är rektorn som får se på sin organisation hur den ska hantera behovet. Rektorn har ju en budget att förhålla sig till men om pengarna inte räcker får rektorn lyfta frågan med sina chefer. Jag har aldrig hittills hört talas om att en elev inte får stöd på grund av att man inte har resurser. Sedan kan det ju finnas olika uppfattningar om vad som är rätt stöd.

Väntar man till en elev börjar på skolan innan man gör en utredning av stödbehovet?

– Nej, om det är en elev som man känner till har behov av extra stöd görs en överlämningsplan så att den nya skolan kan förbereda sig. Det finns det rutin på, säger Päivi Malmsten.