Bocköhalvöns enskilda avlopp är en tickande miljöbomb

Debatt

Kommunens miljö- och hälsoskydd fick efter många om och men uppdraget av ansvariga politiker att inventera samtliga befintliga fastigheters enskilda avlopp som ingår i den detaljplan, Bocköhalvön, som påbörjades 2015. Resultatet av inventeringen är beklämmande eftersom merparten inte är godkända, en miljöbomb.

Enligt översiktsplanen 2012 skulle alla enskilda avlopp i närheten av Västra Nedsjön, blivande vattentäkt, inventeras och uppgraderas eller ersättas med kommunalt omhändertagande av avloppet. Detta har utförts till stora delar, förutom på Bocköhalvön, där kommunstyrelsens ordförande med god assistans av vissa på Bocköhalvön boende, tillika en del förtroendevalda, förhalat processen i snart tre år med hjälp av plangrupp, utskott och nu samhällsbyggnadsnämnd med resultat, fortsatt förorening.

Med en dåres envishet har dessa så kallade ”experter” förkastat en av duktiga tjänstemän framtagen genomarbetad detaljplan som hade löst föroreningsproblematiken och försöker med alla medel i världen tillgodose några få befintliga boenden med subventionerad (25 milj kr) hjälp att lösa deras avloppsproblem med hjälp av en vatten- och avloppssamfällighet och vägförening för befintliga vägar.
Detta är metoder som strider mot allt sunt förnuft både teknik, utförande, drift, underhåll, ansvar, kommunala förordningar. Vi börjar tro att hjulet skall uppfinnas igen.

Inom kort skall byggnationen av det nya vattenverket påbörjas med ett vattenintag i närheten av dessa enskilda avlopps utflöde Västra Nedsjön, vilket påverkar hela naturmiljön och förorenar vattentäkten med olika slags smittämnen som inte är lämpliga för brukarna av vattnet från vattenverket.
2015, när detaljplanen för Bocköhalvön påbörjades, aviserades en byggstart till 2018. Därför är det nu hög tid för beslutsfattarna att fatta ett beslut om godkännande av detaljplanen med 145 nya bostäder, som är självfinansierad, och därmed kunna lägga den tänkta subventionen (25 milj kr) på våra ungdomar i Hindås i form av hjälp till exempelvis, vår fantastiskt framgångsrika gymnastikklubb, snöröjning av Fagervallens konstgräsplan, skidklubbens stora arbete med snötillverkning och spårläggning, innebandy, etc, samt att lösa avloppsproblematiken en gång för alla.

Många hundra Hindåsbor visste om ovanstående problem och lite mera när Upprop Hindås fick deras underskrifter för ett antal år sedan.

Upprop Hindås
Opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid
Stefan Grönberg
Stig Olsson