Ostraffbar vuxenmobbning skall bort

Debatt

I en motion till vår rikskongress i maj yrkar vi i Miljöpartiet i Härryda, att Miljöpartiet skall verka för att en lag införs som ger anställda, som är utsatta för kränkande särbehandling, möjlighet till upprättelse genom juridisk prövning och att Miljöpartiet verkar för att en utredning görs kring införandet av en ombudsman med uppdrag att samla in information på nationell nivå, ge stöd och information till anställda som blir utsatta.

Vi menar att det är nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med den ostraffbara vuxenmobbningen som sker utanför diskriminerings- och trakasserikriterierna. I en mobbning som sker mellan samma lön, samma kön, samma bakgrund, samma sexualitet och samma fysiska status kan den utsatte inte få någon upprättelse eftersom brott inte kan styrkas.

Idag tar ungefär två personer i veckan sina liv på grund av vuxenmobbningen. Samhällskostnaderna för sjukskrivningarna är enorma. Verktygen att komma åt ostraffbar vuxenmobbning är mycket trubbiga. Många av oss har tagit del av de senaste årens tv-program och tidningsartiklar och alla som beskrivit problemet är överens om att det måste lösas.
Miljöpartiet i Härryda menar att det måste till en bred politisk lösning och vi hoppas fler partier delar den uppfattningen.
För Miljöpartiet de gröna i Härryda
Lina Eiserman Ålund