Undvik onödiga översvämningar

Debatt

Lördagens regn tillsammans med snösmältningen orsakade många översvämningar det vet vi.
I Hindås orsakade ett tilltäppt galler nära p-platsen vid Hindås kyrka en översvämning som liknade mer en katastrof än en incident. Vatten forsade över flera vägbanor ner till viadukten som blev oframkomlig för både fordon och fotgängare. Värst var det för skolan där vattnet forsade likt ett vattenfall nedför trappor och gångbanor till skolans matsal och källare. Flera brandbilar med personal samt initiativ från en privatperson gjorde att det inte blev ännu värre för skolan som kunde ha vattenfyllts och orsakat en ännu värre skada.

Är det Länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för vattendrag och funktion så är det nog dags att se över och åtgärda för att inte fler onödiga översvämningar skall göra bland annat skolan obrukbar. Detta kunde beskådas från Vänhemsvägens boende på första parkett. Med förhoppning att detta åtgärdas och inte kommer att ske i framtiden.
Inflyttad Hindåsbo