Aktiebolaget Zeller & Co redovisar kraftig intäktsökning

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget omsatte cirka 83 miljoner kronor, 123,7 procent mer än under 2021. Rörelseresultatet ökar också med 36,7 procent, och slutar på 4,1 miljoner kronor.

ANNONS

Resultatet före skatt är också högre än föregående år, knappt 2,5 miljoner kronor mot omkring 1,4 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 4,9 procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 8,1 procent.

I branschen parti- och provisionshandel utom med motorfordon är motsvarande snitt 5,1 procent. Noteras ska att företaget är ett av sex i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är EBL Holding AB.

Tog ut miljonutdelning

Zeller & Co grundades 1985. Bolagets huvudbransch är provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier. Företaget är ett av sex i koncernen där EBL Holding AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från juli till juni.

ANNONS

Företaget har 6 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Ägaren, EBL Holding AB, tog ut 4 miljoner kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Det är den högsta utdelningen under de senaste fem åren.

Vd är Björn Zeller (40), medan Volker Zeller (79) är styrelseordförande.

Ett av landets största

Sett till rörelseintäkter är Zeller & Co det tredje största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götalands Län, som är provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier.

Företaget är också det nionde största i landet. Det finns 17 företag i samma bransch i Västra Götalands Län.

ANNONS