Arcam Aktiebolag: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Arcam Aktiebolag redovisar talen för 2022. Företagets omsättning minskar med 14,6 procent och blev knappt 192 miljoner kronor. För femte året i rad är resultatet före skatt negativt. I 2022 är handlar det om cirka minus 239 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet ökar däremot, men är fortfarande cirka minus 241 miljoner kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 125,5 procent. Det är lägre än 2021, då rörelsemarginalen var 117,1 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av övriga maskiner är motsvarande snitt 6,4 procent. Noteras ska att företaget har tre dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Har kapat i personalen

Arcam grundades 1997. Bolagets huvudbransch är tillverkning av övriga specialmaskiner och partihandel med metaller och metallmalmer. Företaget har tre dotterbolag.

Företaget har 101 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är 70 färre än föregående redovisningsår.

ANNONS

Ägaren, GE Sweden Holdings AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Vd är Ulf Harry Johannesson (53), medan Isak Arne Elfström (47) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Arcam har den sjätte högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är tillverkning av övriga specialmaskiner.

Det finns 72 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 30 i landet.

ANNONS