Årsredovisningen klar: Så gick det för Sixpoint Production AB

Här är siffrorna för Sixpoint Production AB för 2022. Verksamheten står bokförd på cirka tolv och en halv miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 5,9 procent från 2021. Resultatet före skatt är knappt en och en halv miljoner kronor. Det är en ökning med omkring 1,6 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet går från ett underskott på ungefär 150 000 kronor till ett överskott på knappt 1,6 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 12,2 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen negativ, 1,1 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent.

Fakta om Sixpoint Production

Sixpoint Production grundades 2012. Bolagets huvudbransch är övrig detaljhandel med brett sortiment och övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Företaget har fyra anställda, enligt årsredovisningen, vilket är samma antal som föregående redovisningsår.

ANNONS

Ägaren, Daniel Ian Bassolino (42), tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Sixpoint Production det sjunde största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är övrig detaljhandel med brett sortiment.

Företaget är också det 63:e största i landet. Det finns 21 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS