Djupedalinvest Aktiebolag: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Djupedalinvest Aktiebolag redovisar talen för 2022. Företagets omsättning är ungefär 14,5 miljoner kronor, mer än dubbelt så högt som föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt två miljoner kronor mot omkring 1,9 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet gick från drygt 1,4 miljoner kronor till ungefär minus 1,1 miljoner kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 7,4 procent. Det är väsentligt lägre än 2021, då rörelsemarginalen var plus 23,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB.

Så stor var utdelningen

Djupedalinvest grundades 1989. Bolagets huvudbransch är uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler.

Ägaren, Lars Otto Stefan Ryderman (73), tog ut 400 000 kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Det är den högsta utdelningen under de senaste fem åren.

Så ser branschtoppen ut

Djupedalinvest har den 254:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler.

ANNONS

Det finns 868 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 1240 i landet.

ANNONS